© Fotis Filippou

EU: Hervormingen migratie- en asielpact zorgen voor groter risico mensenrechtenschendingen

Op 10 april stemt het Europees Parlement over het nieuwe EU migratie- en asielpact. Amnesty International waarschuwt dat de voorgestelde hervormingen de kans op mensenrechtenschendingen vergroten.  

‘Het is duidelijker dan ooit dat het EU migratie- en asielpact zal zorgen voor veel leed en mensen op de vlucht gedurende hun hele reis vatbaarder maakt voor mensenrechtenschendingen,’ zegt Eve Geddie van Amnesty International.  

‘In 2020 werd voor het eerst voorgesteld om het EU migratie- en asielpact te hervormen. Gaandeweg zijn de voorstellen voor deze hervormingen door de onderhandelingen alleen maar erger geworden en voorspellen ze een slechte uitkomst. Mensen op de vlucht worden straks minder goed beschermt, de asielaanvraag wordt minder toegankelijk, meer mensen belanden in grensdetentie, en verantwoordelijkheden worden verder verschoven naar landen buiten Europa. Het pact doet niets voor mensen die bescherming zoeken.’ 

‘Het Europees Parlement zou een hogere standaard moeten hanteren als het gaat om een menselijk en duurzaam gemeenschappelijk asielbeleid. Maar deze voorstellen riskeren dat er straks meer mensen, onder wie families met kinderen, opgesloten kunnen worden in detentiecentra aan de EU-grenzen. Hiermee wordt hun een eerlijke en volledige beoordeling van bescherming die zij nodig hebben ontzegd. De hervormingen zullen ook de deur openen voor nieuwe noodmaatregelen waardoor talloze mensen het risico lopen om slachtoffer te worden van pushbacks, willekeurige detentie en armoede aan de Europese grenzen.’

Migratiedeals

Deze hervormingen gaan hand in hand met de toenemende inspanningen van Europese leiders om de verantwoordelijkheid om vluchtelingen te beschermen, te verschuiven naar landen buiten de EU. Zoals te zien is bij recente deals met Tunesië, Egypte en Mauritania. Of bij de plannen van Italië om asielaanvragen via Albanië te laten verlopen. Op deze manier kunnen mensen vast komen te zitten in landen waar hun mensenrechten gevaar lopen en zal de EU hier medeplichtig aan zijn. 

Over de stemming

De laatste stemming over het EU migratie- en asielpact in het Europees Parlement zal plaatsvinden op woensdag 10 april om 17:00 uur. De voorstellen zullen formeel worden aangenomen nadat de Europese Raad ze heeft goedgekeurd, vóór juni 2024. De nieuwe wetgeving zal naar verwachting twee jaar later, in juni 2026, in werking treden en volledig operationeel zijn.

Meer over dit onderwerp