Write for Rights 2022 - jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International

Write for Rights

Alles wat je wilt weten over Write for Rights Op School

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar educatie@amnesty.nl

Meld je aan Veelgestelde vragen

Wat is Write for Rights?

Elk jaar rond 10 december voeren we bij Amnesty massaal actie voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Verspreid over de hele wereld schrijven mensen die dag miljoenen brieven en kaarten voor dezelfde tien personen. Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die gedwongen werden te trouwen of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Ze schrijven brieven naar autoriteiten om te vragen om gerechtigheid en sturen kaarten naar mensenrechtenactivisten om hen een hart onder de riem te steken. Dit doen ze online of op papier. Een massale, wereldwijde schrijfactie werkt. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.

Hoe kan ik meedoen met mijn school?

Je kunt zelf kiezen hoe je meedoet. Het kan heel simpel online, via deze website. Vanaf half november vind je hier de acties waaraan je kunt meedoen. Je kunt ook thuis met pen en papier brieven schrijven. Bestel dan een gratis schrijfpakket. Of kom naar een van de vele schrijfevenementen in het land. In Nederland organiseren vrijwilligers in het hele land Write for Rights-events. Sommige mensen houden schrijfacties in de huiskamer, met buren of vrienden. Anderen pakken het grootser aan door een schrijftafel neer te zetten op hun werk, sportclub of kerk. Sluit je aan, of organiseer, met hulp van Amnesty, zelf iets. Vanaf half november vind je op deze site waar bij jou in de buurt Write for Rights-events georganiseerd worden.

Wat is het nut van brieven schrijven?

Amnesty voert jaarlijks actie voor honderden mensen. Hun zaken zijn belangrijk en urgent, en we hebben er voldoende betrouwbare informatie over. Voor Write for Rights kiezen we tien mensen uit voor wie wij wereldwijd speciale aandacht vragen. Vaak helpt die extra aandacht om hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. Zie ook de successen van eerdere Write for Rights.

Wat is de meerwaarde van handgeschreven brieven?

In deze tijden van grootschalige online acties kunnen we met handgeschreven brieven onze persoonlijke betrokkenheid laten zien. We laten de ontvangers – autoriteiten én de mensen voor wie we in actie komen – weten dat we tijd en aandacht hebben besteed aan de kwestie en dat we ons er echt in hebben verdiept. De massaliteit van online acties maakt vaak grote indruk, een handgeschreven brief valt meer op.

In welke taal moet de brief geschreven worden?

Dit hangt af van het land waar de brieven naartoe gestuurd worden. In onze voorbeeldbrieven gebruiken we meestal Engels, maar soms de taal van het land waarnaar we schrijven, bijvoorbeeld Spaans of Frans. Als je die taal machtig bent kun je ook daarin je brief opstellen. We hebben ook achtergrondinformatie in het Engels over de tien mensen voor wie we schrijven. Die kun je vanaf half november downloaden.

Krijg ik antwoord op mijn brieven?

De mensen waarvoor we actie voeren krijgen stapels brieven. Hoewel ze graag zouden willen, is het voor hen te duur en ondoenlijk om iedereen persoonlijk te beantwoorden.

In sommige gevallen kan er een brief terug worden gestuurd door een van de autoriteiten. In dit geval ontvangen we graag een kopie van de brief die jij hebt ontvangen. Deze kan je sturen naar Amnesty International, t.a.v. Write for Rights, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Hoe werkt het met het versturen van brieven en kaarten naar de mensen die geholpen moeten worden?

Tijdens Write for Rights worden er tienduizenden brieven geschreven en verstuurd. Het verzenden van al die brieven kost veel geld. Het is belangrijk om de brieven en kaarten te versturen naar de adressen die genoemd worden in de voorbeeldbrieven. Om portokosten te besparen, kun je alle kaarten bij elkaar in één envelop naar Amnesty Nederland sturen. Het adres daarvan staat op de voorbeeldbrieven. Alle brieven voor Bernardo (Guatemala) kan je bij de kaarten in dezelfde envelop stoppen, want ook die gaan naar Amnesty Nederland. De overige brieven sorteer je per adres en verzend je in grote enveloppen direct naar de autoriteiten van de desbetreffende landen.

Hoe werkt het met gastlessen voor Write for Rights op School?

Amnesty’s Educatieteam heeft les- en actiematerialen voor het onderwijs ter beschikking. Er zijn bijna 500 vrijwillige gastdocenten die met deze materialen aan de slag gaan op het basis- en voortgezet onderwijs. Gastdocenten volgen één keer de training mensenrechteneducatie. Tijdens de trainingsdagen ligt het accent op de praktijk van het lesgeven volgens de principes van mensenrechteneducatie.

Onze gastdocenten geven graag (en kosteloos) een les over Write for Rights en begeleiden de leerlingen met het schrijven. Dit kan online of fysiek in de klas. Let op: je moet de gastles wel vier weken van tevoren aanvragen en we kunnen niet garanderen dat we een gastdocent aan de les kunnen koppelen. En, docenten moeten de materialen zelf bestellen, ook als er een gastles geboekt wordt.

Waar bestel ik materiaal voor Write for Rights op School?

We hebben een uitgebreid schrijfpakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Je kunt het pakket aanvragen via onze website.

Hoe wordt de privacy van leerlingen en studenten gewaarborgd bij deelname aan Write for Rights op School?

Op het gebied van privacyvoorwaarden is er een verschil tussen deelname van kinderen en deelname van volwassenen. Daarom verschillen sommige materialen uit het Write for Right op School-pakket van het pakket voor volwassenen. We vragen je dan ook deze materialen niet door elkaar gebruiken.
Voor het opkomen voor mensenrechten, actievoeren en het ondertekenen van een petitie is geen toestemming van een ouder vereist. Wel is er volgens de privacywet AVG toestemming nodig bij het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen. Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is naar een specifiek individu. Daarom hebben wij onze groetenkaarten en jongerenpetities voor Write for Rights op school zo ingericht dat de ingevulde gegevens niet zomaar herleidbaar zijn naar een specifiek kind. Daarom vragen we alleen naar voornaam + land (en leeftijd, bij de jongerenpetities).
Voor al deze gegevens geldt overigens dat ze optioneel zijn en nergens door ons worden geregistreerd en gedupliceerd. Je leest alles over privacy en deelname aan acties op school terug in de privacyverklaring van Amnesty Educatie. Ook staat er ook nog een aparte Q&A over jongerenpetities op onze website.

Kost het geld om mee te doen aan Write for Rights?

Meedoen aan Write for Rights is gratis. Je kunt de materialen bestellen of later downloaden. Waar je wel zelf voor moet zorgen zijn enveloppen en postzegels. Organiseer je zelf een schrijfactie waar veel brieven worden geschreven, waardoor de portokosten hoog zijn, dan kan Amnesty je een deel hiervan vergoeden. Informatie hierover vind je bij het materiaal dat we je in november toesturen.

In hoeverre kan ik hulp van Amnesty verwachten als ik zelf iets wil organiseren?

Amnesty zorgt voor een uitgebreid schrijfpakket, een handleiding en tips en trucs voor een succesvol Write for Rights-event. Daarnaast vind je op onze materialenpagina voorbeelden van persberichten, een flyer voor de aankondiging van jouw schrijfactie en een handleiding voor het gebruiken van sociale media en meer. Jij zorgt voor de ruimte en voor de mensen die brieven schrijven. Heb je een andere vraag? Neem dan contact op via writeforrights@amnesty.nl

Kom met je leerlingen in actie tegen onrecht over de hele wereld

Write for Rights Op School

DOE MEE