Q&A over jongerenpetities  

VRAAG: Waarom maakt Amnesty gebruik van jongerenpetities? 

ANTWOORD: Ook kinderen hebben het recht op vrijheid van meningsuiting. Het is belangrijk kinderen hierover te informeren en te activeren, zodat zij in staat zijn een eigen mening te vormen en begrijpen dat er middelen bestaan waarmee je die mening kan uiten en kan opkomen voor jouw en andermans rechten.

VRAAG: Mogen kinderen onder de 18 een petitie tekenen? 

ANTWOORD: Ja, dat mag. Ook kinderen hebben het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit staat in het Verdrag inzake de Rechten van het kind (artikel 13, 15 en 17 om precies te zijn). Voor het opkomen voor mensenrechten, actievoeren en het ondertekenen van een petitie is geen toestemming van een ouder vereist.  

Er is volgens de privacywet AVG wel toestemming nodig van de ouders voor het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen. Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is naar een specifiek individu. Een jongerenpetitie zal eenmaal ingeleverd niet zomaar herleidbaar zijn naar een specifiek kind, omdat Amnesty bewust alleen naar de voornaam en leeftijd vraagt. Geheel onmogelijk is het echter niet. Wij adviseren alle (gast)docenten daarom de ouders op de hoogte te brengen van de jongerenpetitie.

 

VRAAG: Hoe ziet een jongerenpetitieformulier van Amnesty eruit? 

ANTWOORD: Een jongerenpetitieformulier bestaat uit: 

  1. Een begrijpelijke uitleg (in het Nederlands) van de situatie waarin mensenrechten worden geschonden en van waarom Amnesty de autoriteiten oproept om actie te ondernemen tegen die schending.  
  1. Het bericht dat aan de autoriteiten wordt gestuurd (dit bericht is in het Engels). Hierin staat duidelijk vermeld welke autoriteiten worden aangeschreven. Dit kan de president van een land zijn, specifieke ministers of de regering in zijn geheel. Amnesty vraagt (gast)docenten ervoor te zorgen en nagaan dat kinderen begrijpen wat dit bericht aan de autoriteiten betekent. Dit staat opgenomen in de Voorwaarden Jongerenpetities. 
  1. Het gedeelte waarop de kinderen hun voornaam, leeftijd en handtekening achterlaten. 

VRAAG: Naar welke persoonsgegevens vragen wij op een jongerenpetitie? 

ANTWOORD: Alleen voornaam, leeftijd en handtekening. Dat is anders dan bij een petitie voor volwassenen, waarbij we naar de achternaam en woonplaats vragen. Daarmee voldoen we aan de privacywet AVG en de beginselen van dataminimalisatie, proportionaliteit en subsidiariteit.  We vragen alleen naar wat nodig is om ons doel te bereiken, te weten: het activeren van jongeren in Nederland. De petitielijsten zijn niet zomaar herleidbaar tot de jongeren, zoals wel het geval kan zijn bij onze andere petities. Zo borgen we de privacy van de jongeren. 

Aan kinderen onder de 18 jaar, die in het kader van een gastles actievoeren, vragen we nooit e-mailadressen en/of (woon)adressen 

 

VRAAG: Hoe dienen (gast)docenten om te gaan met jongerenpetities? 

ANTWOORD: Amnesty voorziet de (gast)docenten die een lespakket en een jongerenpetitie aanvragen van deze Q&A en Voorwaarden Jongerenpetities. In de voorwaarden instrueren wij de (gast)docenten om de jongeren en ouders goed te informeren, en om de papieren petitieformulieren veilig te bewaren en deze zo snel mogelijk terug te sturen naar de afdeling Educatie.  

 

VRAAG: Blijven de (persoons)gegevens bewaard? 

ANTWOORD: Nee, Amnesty registreert de persoonsgegevens die worden verzameld met de jongerenpetities niet. We bieden de petities eenmalig aan de autoriteiten aan. De gegevens worden niet gedupliceerd en blijven niet op andere plaatsen bewaard.  

 

VRAAG: Hoe biedt Amnesty een jongerenpetitie aan de autoriteiten aan? 

ANTWOORD: Amnesty’s afdeling Educatie neemt in samenwerking met de afdeling Mobilisatie & Actie contact op met de vertegenwoordiging van de autoriteiten (bijvoorbeeld de ambassade) aan wie de petitie gericht is, zodat de ondertekende petities persoonlijk aangeboden kunnen worden. Als de vertegenwoordiging van de autoriteiten daar niet open voor staat, verstuurt Amnesty de jongerenpetitielijsten rechtstreeks naar de autoriteiten zelf (de regering of een minister van het betreffende land). Vaak verzamelen we in meerdere landen tegelijk handtekeningen onder een petitie. In dat geval spreken de Amnesty-kantoren in deze landen af hoe en wanneer een petitie gezamenlijk wordt aangeboden. Stuur ingevulde petitielijsten daarom zo snel mogelijk terug naar onze afdeling Educatie, Postbus 1968, 1000 BZ in Amsterdam. 

Als je vermoedt dat er gegevens openbaar zijn gemaakt na deelname aan een van onze acties, neem dan contact op met: jongeren@amnesty.nl. 

 

VRAAG: Wat als een petitielijst kwijtraakt of in onbevoegde handen valt? 

ANTWOORD: Als een petitieformulier kwijtraakt waar e-mailadressen op staan vermeld, spreken we formeel gezien van een datalek. Amnesty moet zo’n datalek intern registreren. Meld daarom alle (mogelijke) datalekken en beveiligingsincidenten zo snel mogelijk bij het centrale meldpunt datalekken@amnesty.nl.  

 

VRAAG: Wat is een petitie? 

ANTWOORD: Een petitie is een brief die Amnesty stuurt naar autoriteiten (overheden, regeringen, presidenten, koningshuizen etc.) om hen op te roepen een eind te maken aan een bepaalde mensenrechtenschending in hun land. Door het zetten van je handtekening onder die schriftelijke oproep laat je weten dat je het eens bent het standpunt van Amnesty. Deelname aan een petitie is altijd vrijwillig; het moet niet, maar het mag wel. 

 

VRAAG: Waarom een petitie? 

ANTWOORD: Gedurende een bepaalde periode verzamelt Amnesty zoveel mogelijk handtekeningen van mensen die het eens zijn met onze oproep (petitie) aan regeringen om een bepaalde mensenrechtenschending te stoppen. Amnesty stuurt deze ingevulde petitielijsten door naar de regering voor wie de oproep bedoeld is. Amnesty wil zo veel mogelijk aandacht voor de mensenrechtenschending in kwestie, want dat maakt de kans groter dat dat land zich gaat inspannen om echt iets te verbeteren. Veel regeringen schamen zich als veel mensen kwaad zijn dat zij mensenrechten schenden, of ze vinden het irritant als ze steeds maar aan hun kop worden gezeurd over misstanden of over individuele gevangenen. Vaak gaan ze daarom overstag en zorgen ze dat de situatie verbetert. 

 

VRAAG: Wat doet Amnesty International? 

ANTWOORD: Amnesty International komt op voor àlle mensenrechten, van het recht om niet gediscrimineerd te worden tot en met het recht op onderwijs. Amnesty heeft zich ontwikkeld tot ‘de waakhond van de mensenrechten’ want Amnesty onderzoekt of landen zich aan de mensenrechten houden en komt in actie als ze dat niet doen. Amnesty streeft naar een wereld waarin iedereen, altijd en overal kan profiteren van de mensenrechten.  

Op dit moment heeft Amnesty meer dan 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten in meer dan 150 landen over de hele wereld. Amnesty is onafhankelijk van overheden: onderzoek naar mensenrechtenschendingen en acties worden betaald door de leden en mensen die geld doneren. Amnesty International is opgericht in 1961 door Peter Benenson, een Engelse advocaat. 

 

VRAAG: Wat is mensenrechteneducatie? 

ANTWOORD: Educatie over mensenrechten brengt mensen niet alleen kennis bij over mensenrechten, maar laat hen ook nadenken over belangrijke waarden en gedrag. Het stelt mensen enerzijds in staat actie te voeren om mensenrechten te verdedigen en te bevorderen, en anderzijds om vaardigheden te verwerven om mensenrechten ook in het dagelijks leven toe te passen. De definitie van mensenrechteneducatie die Amnesty International hanteert luidt 
Human rights education (HRE) enables people to learn about human rights and how to claim them. HRE can be defined as any learning, education, training or information efforts aimed at building a universal culture of human rights. It encompasses:  

  1. knowledge – learning about human rights and human rights mechanisms; 
  2. values, attitudes and behaviour – developing values and reinforcing attitudes and behaviours which uphold human rights; 
  3. skills to take action – acquiring skills to apply human rights in a practical way in daily life and taking action to defend and promote human rights.

 
VRAAG: Waarom is actievoeren een belangrijk onderdeel van mensenrechteneducatie? 

ANTWOORD: Het is belangrijk dat ook kinderen leren hoe zij kunnen opkomen voor hun eigen rechten en de rechten van andere kinderen. Om die reden richt de Afdeling Educatie van Amnesty zich ook op jongeren en bieden wij actiemethoden zoals jongerenpetities aan. 

Vragen? 

Heb je nog vragen of opmerkingen over onze jongerenpetities, neem dan contact op met de Afdeling Educatie van Amnesty via jongeren@amnesty.nl. Meer informatie over wat de Afdeling Educatie doet is terug te vinden op www.amnestyopschool.nl. 

22 september 2020

Blijf op de hoogte van alles wat we doen via instagram