Privacyverklaring Educatie

Al jarenlang biedt Amnesty International, Afdeling Nederland (Amnesty) docenten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, en studenten, een waaier aan actuele lespakketten, trainingen en masterclasses. Dit document legt kort uit hoe Amnesty omgaat met de (persoons)gegevens van (minderjarige) leerlingen, studenten en (gast)docenten.

Doeleinden

Amnesty gebruikt de (persoons)gegevens van leerlingen, studenten en (gast)docenten uitsluitend voor het bieden van kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal en gastdocenten. Dat wil zeggen om uitvoering te kunnen geven aan de gevraagde diensten. Ook houden wij je graag op de hoogte van onze overige educatieprojecten, acties, masterclasses en evenementen, maar alleen indien en voor zover hierop prijs wordt gesteld:

Nieuwsbrief Educatie

Indien je graag per e-mail op de hoogte blijft van de educatieprojecten en acties van Amnesty, kan je je hiervoor opgeven. Wij versturen je ongeveer vier keer per jaar een e-mail.

Studenten Actie Netwerk

Je kunt lid worden van ons Studenten Actie Netwerk. Dan ontvang je gemiddeld eens per maand een e-mail met komende masterclasses en andere evenementen voor studenten.

Docenten

Docenten kunnen op onze website een lespakket, workshop of gastles aanvragen. Hierbij vragen wij alleen naar die (persoons)gegevens, die wij nodig hebben voor een goede afwikkeling van de aanvraag. Indien je hiervoor toestemming (een opt-in) hebt afgegeven, gebruiken wij je e-mailadres ook om je op de hoogte te houden via onze Nieuwsbrief Educatie.
Voor sommige van onze lespakketten brengt Amnesty verzendkosten (€ 5,- of € 10,-) in rekening per klas (30-32) leerlingen. Dit geldt niet voor bestellingen van Amnesty-gastdocenten.

GRTZ!-kaartjes

Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen ook GRTZ!-kaartjes bestellen met verhalen van mensen die steun kunnen gebruiken. Leerlingen sturen deze GRTZ!-kaartjes direct naar de persoon die zij steunen en kunnen daar hun voornaam, land en groet op schrijven. Deze gegevens zijn optioneel en worden niet door Amnesty vastgelegd.

Jongerenpetities

Amnesty’s afdeling Educatie biedt petities aan die speciaal gericht zijn op een jongere doelgroep. De informatie op deze petities is vereenvoudigd en er worden minder (persoons)gegevens op achtergelaten (alleen voornaam en leeftijd) dan op petities voor volwassenen. Meer specifieke informatie over onze jongerenpetities en de omgang met persoonsgegevens is terug te vinden in onze Q&A Jongerenpetities en onze Voorwaarden Jongerenpetities. Amnesty voorziet alle (gast)docenten van voornoemde informatie en voorwaarden bij het aanvragen van een lespakket met jongerenpetitie.

Amnesty-gastdocenten

Al onze gastdocenten volgen één keer onze Training Mensenrechteneducatie. Wij delen de contactgegevens van onze gastdocenten met de coördinator in de desbetreffende regio. Wij houden onze gastdocenten per e-mail op de hoogte van praktische zaken en noodzakelijke informatie. Indien je als gastdocent hiervoor toestemming (een opt-in) hebt afgegeven, gebruiken wij je e-mailadres ook om je op de hoogte te houden via onze Nieuwsbrief Educatie.

Leerlingen

Leerlingen kunnen een gratis spreekbeurt of werkstukpakket bestellen. Als je een spreekbeurt of werkstukpakket aanvraagt, willen wij graag weten in welke groep je zit en hoeveel kinderen er zullen luisteren naar jouw spreekbeurt. Daarnaast moeten wij weten waar wij de spreekbeurt naartoe mogen sturen. Verder doen wij niets met jouw gegevens.
Informatie en materialen voor een maatschappelijke stage kan je via mas@amnesty.nl aanvragen.

Studenten

Studenten kunnen zich inschrijven voor een (Engels- of Nederlandstalige) masterclass. Hierbij vragen wij alleen naar die (persoons)gegevens die wij nodig hebben voor het organiseren van de masterclass. Indien je hiervoor toestemming (een opt-in) hebt afgegeven, gebruiken wij je e-mailadres ook om je op de hoogte te houden van komende masterclasses en andere evenementen voor studenten (Studenten Actie Netwerk).
Je kunt lid worden van ons Studenten Actie Netwerk. Dan ontvang je gemiddeld eens per maand een e-mail met aankomende masterclasses, mensenrechten issues waarin je interesse hebt getoond en andere acties of evenementen voor studenten.

Sociale media

Instagram

Amnesty’s afdeling Educatie heeft een Instagramaccount (@amnestyopschool), gericht op jongeren. Amnesty gebruikt dit account o.a. om jongeren te informeren over lopende acties. Op de website verwijzen wij naar dit account. Jongeren kunnen er zelf voor kiezen om het account te volgen. Amnesty Educatie gebruikt de profielgegevens van de volgers niet voor verdere promotie.

LinkedIn

Amnesty’s afdeling Educatie heeft een LinkedInaccount (Amnesty Educatie), gericht op docenten. Via dit account houdt de afdeling Educatie docenten op de hoogte van nieuw lesmateriaal, aankomende trainingen en docentendagen. Docenten kunnen er zelf voor kiezen dit te volgen. Amnesty Educatie bewaart geen profielgegevens van de docenten.

Verwerkers

De afdeling Educatie werkt samen met een verzendhuis. Met deze partij (een verwerker) zijn passende afspraken gemaakt op het gebied van gegevensbescherming.

Bewaartermijnen

Amnesty bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In geval er sprake is van een lidmaatschaps- of donateursrelatie blijven je persoonsgegevens (tevens) uit dien uit hoofde bewaard.

Privacy rechten

Je hebt verschillende rechten als het gaat om het gebruik van je persoonsgegevens. Zo kun je Amnesty verzoeken om de gegevens die wij van je gebruiken in te zien. Ook kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze systemen, of het gebruik van jouw gegevens te beperken of in een technisch formaat op te sturen (recht op dataportabiliteit).
Als je gebruik wilt maken van jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice. Stuur je volledige naam, adres en telefoonnummer per e-mail naar privacy@amnesty.nl of per brief aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Voordat we je aanvraag in behandeling nemen, is Amnesty verplicht je identiteit te verifiëren. Daarvoor kan Amnesty telefonisch contact met je opnemen. Amnesty handelt privacyverzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, af.

Bezwaar

Amnesty houdt je graag op de hoogte van haar overige fondsenwervende activiteiten en evenementen. Mocht je hier bij nader inzien toch geen prijs op stellen, kan je eenvoudig bezwaar maken. Onderaan onze nieuwsbrieven kun je je bijvoorbeeld direct afmelden. Een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van je gegevens, kan je altijd weer intrekken.

Beveiliging

Amnesty zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen, studenten en (gast)docenten. Denk onder andere aan: een geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers en het beveiligde aanmeldformulier (SSL). Amnesty waarborgt dat derde partijen (verwerkers) die ten behoeve van Amnesty gegevens verwerken ook beschikken over een passend niveau van (informatie)beveiliging.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring of over hoe Amnesty omgaat met (persoons)gegevens kunnen ingediend worden via privacy@amnesty.nl of per brief t.a.v. het Servicecenter van Amnesty, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.
Deze privacyverklaring is van Amnesty International, Afdeling Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend in (1016 DR) Amsterdam aan de Keizersgracht 177, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530953.