Consumentenzaken

Eerlijke communicatie gebaseerd op betrouwbaar onderzoek

Via onze website, sociale media, ons informatie-, actie- en lesmateriaal, gastlessen op scholen door daartoe opgeleide docenten, bijeenkomsten, persberichten en rapporten bieden we gedegen informatie over mensenrechten en schendingen daarvan.

Goede en betrouwbare informatie vormt de basis van Amnesty’s werk. Amnesty-onderzoekers verzamelen gegevens over schendingen van mensenrechten. Zij spreken met slachtoffers, getuigen, advocaten en artsen, onderzoeken gevangenisomstandigheden, wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze gebruiken digitale informatie zoals satellietbeelden, analyseren gegevens, doen forensisch onderzoek, en leggen dit op foto’s vast. De onderzoeksgegevens worden openbaar gemaakt in onze rapporten en vormen de basis voor al onze activiteiten.

Informatiebeveiliging

Het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging wordt op dit moment vastgesteld. Het omvat het geheel aan maatregelen, procedures en processen die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie binnen de organisatie garanderen. Doel is de continuïteit van de informatie(voorziening) te waarborgen en eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald, niveau te beperken.

Klachtenregeling

Amnesty wil graag dat leden en niet–leden tevreden zijn over haar dienstverlening. Dat hoort bij een goed en succesvol relatiebeheer. Amnesty wil ook dat mensen zo goed mogelijk te weten komen wat het beleid is, en hoe Amnesty werkt. Daarom is er een gestructureerde aanpak van klachten ingericht. Dit maakt de registratie en afhandeling van klachten beter meetbaar, geeft ons meer inzicht in de klachtgebieden en helpt ons de afhandeling van klachten te standaardiseren.

Door de klachtenprocedure krijgt Amnesty een goed beeld van wat er speelt bij de achterban. Er wordt kennis verzameld over de gewenste dienstverlening en actie ondernomen om de gewenste situatie ook te bereiken. Bovendien verkrijgt Amnesty door de kritiek of klachten uit het publiek op haar beleid en haar standpunten ook een goed beeld van wat er speelt in de maatschappij. Door professioneel te reageren op klachten krijgt Amnesty de kans om, als dat nodig is, een incorrect beeld zo snel mogelijk recht te zetten.