Arbeidsomstandigheden

Arbeidsvoorwaardenregeling

Amnesty Nederland hanteert een arbeidsvoorwaardenregeling waarin de doelstelling van het sociaal beleid als volgt is verwoord:
Het zodanig organiseren van werkzaamheden dat er sprake is van zinvolle arbeid, met een zo groot mogelijke herkenbare bijdrage aan het goed functioneren van Amnesty International.

  • Medewerkers betrekken bij het inrichten van de eigen werksituatie en bij het bepalen van het beleid binnen de organisatie.
  • Voorwaarden scheppen voor de ontplooiing van medewerkers.
  • Gestalte geven aan een zodanige organisatie en gezagsverhoudingen, dat daarin de medewerkers hun bijdrage aan het goed functioneren van Amnesty International Nederland willen en kunnen geven. Hierbij dient een balans gezocht te worden tussen de informele sfeer die Amnesty kenmerkt en de zakelijke verhoudingen die een professionele organisatie kenmerken.
  • Het aantrekken, ontwikkelen en eventueel doorstromen van kwalitatief hoogstaand personeel, evenals het op verantwoorde wijze laten uitstromen van personeel.
  • Het bevorderen van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van werknemers.

Preventiemedewerker

Amnesty Nederland heeft een preventiemedewerker die een bijdrage levert aan de voorbereiding en de uitvoering van het arbo-beleid en daarmee aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de Amnesty-medewerkers.