Milieu

Het beleid met betrekking tot milieuaspecten wordt op dit moment geactualiseerd en zal binnenkort worden vastgesteld. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn onder meer klimaatneutraal opereren, de energieprestatie van het hoofdkantoor in Amsterdam, gebruik van groene stroom, gebruik van biologische en fair trade-producten bij de aankoop van merchandising en andere producten, de beperking van vervoer per auto en vliegtuig, beperking van print- en drukwerk evenals het gebruik van milieuvriendelijke producten hiervoor, en afvalscheiding.