Dagmar Oudshoorn
© © Karen Veldkamp

Directie

Onze directeur, Dagmar Oudshoorn, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Landelijk Secretariaat. Zij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt de vereniging extern.

De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. De directeur bereidt alle voorstellen voor het bestuur voor, voert besluiten uit en legt verantwoording af aan het bestuur over de bereikte resultaten en de daarvoor gebruikte middelen.

Beloning directeur

Bij de bepaling van het salaris van onze directeur volgt Amnesty Nederland de adviesregeling ‘Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland.

Ons bestuur toetst met enige regelmaat het salaris van de directeur aan de norm voor een maximaal jaarinkomen. Dat gebeurde voor het laatst in 2019 bij de voorbereiding van de aanstelling van onze nieuwe directeur per 1 januari 2020. Toen was de voor deze functie geldende norm € 129.599 als maximaal bruto jaarinkomen bij een 40-urige werkweek (exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten).

Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling, exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten) van onze directeur Dagmar Oudshoorn bedraagt in 2020 € 126.198. Haar jaarinkomen voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen. Zie voor een uitgebreidere toelichting op de beloning van de directeur onze jaarrekening.

De directeur is te bereiken via directeur@amnesty.nl.

Voor overige zaken kun je contact opnemen met het Servicecenter 020-626 44 36.

Ga terug naar onze organisatie