Dagmar Oudshoorn
© Amnesty International

Directie

Onze directeur, Dagmar Oudshoorn, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Landelijk Secretariaat. Zij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en vertegenwoordigt de vereniging extern.

De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur. De directeur bereidt alle voorstellen voor het Bestuur voor, voert besluiten uit en legt verantwoording af aan het Bestuur over de bereikte resultaten en de daarvoor gebruikte middelen.

 

Beloning directeur

Bij de bepaling van het salaris van onze directeur volgt Amnesty Nederland de adviesregeling ‘Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland.

Ons Bestuur toetst met enige regelmaat het salaris van de directeur aan de norm voor een maximaal jaarinkomen. Dat gebeurde voor het laatst in februari 2016. Toen was de voor deze functie geldende norm € 124.233 als maximaal bruto jaarinkomen  bij een 40-urige werkweek (exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten).

Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling, exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten) van onze directeur Eduard Nazarski Nazarski bedroeg in 2017 € 109.785. Zijn jaarinkomen voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen in 2017. Zie voor een uitgebreidere toelichting op de beloning van de directeur onze jaarrekening.

Ga terug naar onze organisatie