Write for Rights Keizersgracht
© © Marieke Wijntjes

Bestuur Amnesty International Nederland

Ons Bestuur bestaat momenteel uit zeven personen. De Bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad.

Het Bestuur ziet toe op de uitvoering van het beleidsplan en de begroting en de jaarlijks vast te stellen jaarplannen. Het Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van Amnesty International Nederland en de uitvoering van overige programma’s en activiteiten.

Maak kennis met ons Bestuur

Samenstelling Bestuur per 25 juni 2023:

Taken van het Bestuur

Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten van de vereniging. Zoals in het directiestatuut is vastgelegd, delegeert het bestuur de dagelijkse leiding aan de directie van Amnesty.

Het Bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting van Amnesty Nederland vast, evenals het jaarplan en de jaarlijkse begroting. Gedurende het jaar rapporteert de directeur over de actuele inhoudelijke, financiële en personele ontwikkelingen tijdens de Bestuursvergaderingen. Iedere vier maanden rapporteert de directeur aan het bestuur over de voortgang op de mensenrechtenprogramma’s, en over de inkomsten en bestedingen. De directeur legt het bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage van het meerjarenbeleidsplan voor. Op basis hiervan kan het bestuur eventueel bijsturen. Het Bestuur stelt achteraf het jaarverslag en de jaarrekening vast. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening informeert de externe accountant het bestuur over zijn bevindingen.

Vergoeding van het Bestuur

De leden van het Bestuur kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van het bestuur declareren. Zij ontvangen verder geen vergoeding voor het werk als bestuurslid van Amnesty International.

(Neven)functies van de Bestuursleden

Cees Breederveld – vice-voorzitter

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP)
 • Voorzitter stuurgroep Erkenningenstelsel Goede Doelen
 • Bijzonder hoogleraar Global Health, medische noodhulp en Basisgezondheidszorg, Universiteit van Amsterdam
 • Bijzonder hoogleraar, medische faculteit, Universiteit van Amsterdam

Martijn Herrmann – penningmeester

Manager Financiën, Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nevenfunctie:

 • Penningmeester stichting Leer Anderen Helpen

Marilyn Haimé

Jurist

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Ouderen, adviesraad minister VWS (speciaal voor de stem van ouderen met een migratie-achtergrond in Nederland);
 • Lid raad van toezicht stichting SOMNL (Samen voor Ouderen met een migratie-achtergrond in Nederland);
 • Lid bestuur Algemeen-Nederlands Verbond, vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking;
 • Lid commissie voor de evaluatie Adviesraad Migratie (t/m september 2023)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het Surinaams Recht (SVSR).

Nenita la Rose

Adviseur en coach

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid afdeling Amsterdam, vereniging Alzheimer Nederland
 • Lid Gemeenteraad Amsterdam
 • Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad
 • Bestuurslid Alzheimer Amsterdam

Pim van den Dungen

Strateeg bij stichting Reuma Nederland

Nevenfunctie:

 • Reservist, Korps Nationale Reserve (Koninklijke Landmacht)

Nora Ait Boubker

Student bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit en bachelor Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam

Nevenfunctie:

 • lid stadsdeelcommissie Oost (D66), gemeente Amsterdam

Hermien Post

Programmamanager Herijking van de Informatievoorziening in de infectiebestrijding, Programmadirectie Pandemische Paraatheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid / penningmeester Stichting The English Theatre
 • Bondsraadlid vereniging Consumentenbond
Ga terug naar onze organisatie