Write for Rights Keizersgracht
© © Marieke Wijntjes

Ons Bestuur bestaat uit negen personen. De Bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad.

Het Bestuur ziet toe op de uitvoering van het beleidsplan en de begroting en de jaarlijks vast te stellen jaarplannen. Het Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van Amnesty International Nederland en de uitvoering van overige programma’s en activiteiten.

Maak kennis met ons Bestuur

Samenstelling Bestuur per 18 december 2022:

 • Frank Heemskerk, voorzitter

  Frank Heemskerk

  Voorzitter

 • Cees Breederveld, vice-voorzitter

  Cees Breederveld

  Vice-voorzitter

 • Nynke Runia, secretaris

  Nynke Runia

  Secretaris

 • Martijn Herrmann

  Martijn Herrmann

  Penningmeester

 • Rob Becker

  Rob Becker

  Bestuurslid

 • Marilyn Haimé, bestuurslid

  Marilyn Haime

  Bestuurslid

 • Nenita La Rose, bestuurslid

  Nenita La Rose

  Bestuurslid

 • Pim van den Dungen, bestuurslid

  Pim van den Dungen

  Bestuurslid

 • Nora Ait Boubker

  Bestuurslid

Taken van het Bestuur

Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en het uitvoeren van de programma’s en activiteiten van de vereniging. Zoals in het directiestatuut is vastgelegd, delegeert het bestuur de dagelijkse leiding aan de directie van Amnesty.

Het Bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting van Amnesty Nederland vast, evenals het jaarplan en de jaarlijkse begroting. Gedurende het jaar rapporteert de directeur over de actuele inhoudelijke, financiële en personele ontwikkelingen tijdens de Bestuursvergaderingen. Iedere vier maanden rapporteert de directeur aan het bestuur over de voortgang op de mensenrechtenprogramma’s, en over de inkomsten en bestedingen. De directeur legt het bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage van het meerjarenbeleidsplan voor. Op basis hiervan kan het bestuur eventueel bijsturen. Het Bestuur stelt achteraf het jaarverslag en de jaarrekening vast. Voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening informeert de externe accountant het bestuur over zijn bevindingen.

Vergoeding van het Bestuur

De leden van het Bestuur kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van het bestuur declareren. Zij ontvangen verder geen vergoeding voor het werk als bestuurslid van Amnesty International.

(Neven)functies van de Bestuursleden

Frank Heemskerk – voorzitter

Secretaris-generaal van de European Round Table for Industry (ERT)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht, Meesman Indexbeleggen
 • Gastdocent Geo-economics, Universiteit Leiden
 • Lid Centrale Plan Commissie (CPC), Centraal Planbureau (CPB)

Cees Breederveld – vice-voorzitter

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten (NVHP)
 • Bijzonder hoogleraar Global Health, medische noodhulp en Basisgezondheidszorg, Universiteit van Amsterdam

Nynke Runia – secretaris

Interimmanager

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht VSO Nederland
 • Bestuurslid stichting Intern Toezicht Goede Doelen

Martijn Herrmann – penningmeester

Manager Financiën, Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nevenfunctie:

 • Penningmeester stichting Leer Anderen Helpen

Rob Becker

Adviseur

Nevenfuncties:

 • Non Executive Director AXA UK
 • Voorzitter Raad van Advies, Kamer van Koophandel Nederland
 • Lid onafhankelijke externe adviescommissie, Wereldgezondheidsorganisatie, Genève

Marilyn Haime

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Ouderen
 • Lid bestuur Algemeen Nederlands Verbond
 • Lid Comité van Aanbeveling NOOM (Netwerk Organisaties Oudere Migranten)

Nenita la Rose

Adviseur en coach

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid afdeling Amsterdam, vereniging Alzheimer Nederland

Pim van den Dungen

Strateeg bij stichting Reuma Nederland

Nevenfunctie:

 • Reservist, Korps Nationale Reserve (Koninklijke Landmacht)

Nora Ait Boubker

Student bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit en bachelor Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam

Nevenfunctie:

 • lid stadsdeelcommissie Oost (D66), gemeente Amsterdam

 

Ga terug naar onze organisatie