Bestuur Amnesty Nederland

Ons Bestuur bestaat uit acht personen. De bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad.

Het Bestuur ziet toe op de uitvoering van het beleidsplan en de begroting en de jaarlijks vast te stellen jaarplannen. Het Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van Amnesty International Nederland en de uitvoering van overige programma’s en activiteiten.

Maak kennis met ons bestuur

Bestuur van Amnesty International Nederland, juli 2018
© Amnesty International

Van links naar rechts:

  • Nenita La Rose
  • Laura Wennekes
  • Egbert Myjer
  • Gabbi Mesters
  • Cees Breederveld
  • Ila Kasem
  • Joukje Janssen
  • Marilyn Haimé (niet op de foto)

Het bestuur is te bereiken via Liesbeth Tettero op het Landelijk Secretariaat: (020) 77 33 541. Voor overige zaken kun je contact opnemen met het Servicecenter (020) – 626 44 36.

Ga terug naar onze organisatie