Het MT van Amnesty Nederland
© Amnesty International

Managementteam 

Amnesty’s managementteam is verantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering en de resultaten van het werk van Amnesty Nederland. Het team, waarin de afdelingsmanagers zitten die tweewekelijks bij elkaar komen, stelt hiertoe onder meer de beleidsdoelen vast en zorgt voor de uitvoering ervan.

Amnesty’s managementteam

  • Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty International Nederland
  • Simone Appelman,  manager Campagnes en Mobilisatie
  • Emile Affolter,  interim manager Communicatie
  • Eline Deijs, interim manager Fondsenwerving
  • Paul Helsloot,  manager Strategie, Onderzoek, Lobby
  • Soraya Kanhai, manager Bedrijfsvoering
Ga terug naar onze organisatie