Ledenraad Amnesty International NL
© Amnesty International

Ledenraad

Amnesty International Nederland is een vereniging met leden. De leden worden iedere drie jaar uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de leden van de Ledenraad. De Ledenraad Lees meer over de taken van de Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.

Wie zitten er in de Ledenraad

De huidige Ledenraad bestaat uit veertig leden die in 2016 voor een termijn van drie jaar verkozen werden door de leden in de vijf regio’s. Bekijk hier de samenstelling van de Ledenraad per regio:

Ledenraadsvergaderingen 2019

In 2019 vinden op zaterdag 29 juni en zaterdag 30 november Ledenraadsvergaderingen plaats op het Landelijk Secretariaat, Keizersgracht 177 in Amsterdam. Amnestyleden kunnen de digitale versie van de stukken voor de vergadering opvragen bij het Servicecenter via servicecenter@amnesty.nl. Er worden geen prints verstrekt.

Vergadering Ledenraad 29 juni 2019

Er wordt vergaderd in het kantoor van Amnesty in Amsterdam. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Goedkeuring Jaarverslag en jaarrekening 2018
  • Voorbereiding Global Assembly augustus 2019
  • 5 maanden rapportage en dashboard

Verkiezing Ledenraad 2019

De verkiezing van de nieuwe Ledenraad vindt plaats van 1 t/m 15 juni 2019. Leden kunnen tussen 1 en 16 juni 2019 hun stem uitbrengen op de kandidaten voor de Ledenraad in hun regio. Een oproep om te stemmen zal eind april verschijnen op de website en hij gaat los mee in het omslag van het meinummer van Wordt Vervolgd. Houd het in de gaten en breng je stem uit. In de oproep en op de site wordt je doorverwezen naar informatie over de kandidaten en de stemsite.

Bereikbaarheid Ledenraadsleden in de vijf regio’s

Ledenraadsleden zijn bereikbaar via Liesbeth Tettero, l.tettero@amnesty.nl

Leden van de Ledenraad zijn voor Amnesty-leden per e-mail te bereiken via de volgende e-mailadressen:

Login Ledenraad

English information on Amnesty’s Membership Council

All you need to know about our Membership Council on our English page The Membership Council in a nutshell

Ga terug naar onze organisatie