Ledenraad

Amnesty International Nederland is een vereniging met leden. De leden worden iedere drie jaar uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de leden van de ledenraad. De Ledenraad Lees ook: Lees meer over de taken van de Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.

De raad bestaat uit leden die zich met hart en ziel inzetten voor mensenrechten én vanuit diverse invalshoeken geïnteresseerd zijn in of veel ervaring hebben met beleid en bestuur. Belangrijke onderwerpen in de voorjaarsvergadering zijn de strategie van Amnesty Internationaal en van Amnesty Nederland, de impact van ons onderzoek, onze campagnes en acties, het Jaarverslag en de Jaarrekening van het vorige jaar en de eerste rapportage en eventuele bijgestelde Begroting van het lopende jaar. In de najaarsvergadering komen o.m. de Begroting van het komend jaar aan de orde en de uitkomsten van de Global Assembly, een jaarlijkse internationale vergadering van alle Amnesty afdelingen in de hele wereld.

Achterban en regionale vertegenwoordiging

Leden van de Ledenraad worden gekozen per regio. Zij vertegenwoordigen in principe alle leden, zonder last of ruggenspraak. Per regio worden gelegenheden gezocht om in contact te komen met bijvoorbeeld actieve lokale groepen, om zo feeling te krijgen met de achterban van Amnesty en wat er bij hen leeft.

Wie zitten er in de Ledenraad?

De 40 leden -voor 3 jaar gekozen-in de Ledenraad van Amnesty International Nederland zijn verdeeld over vijf regio’s die alle leden van Amnesty vertegenwoordigen. Hiermee waarborgen we de democratie van onze vereniging. Bekijk hier de samenstelling van de Ledenraad per regio. Ledenraadsleden zijn bereikbaar via Carine Verveld, c.verveld@amnesty.nl.

Bereikbaarheid ledenraadsleden in de vijf regio’s

Ledenraadsleden zijn bereikbaar via Carine Verveld, c.verveld@amnesty.nl.

Leden van de ledenraad zijn voor Amnesty-leden per e-mail te bereiken via de volgende e-mailadressen:

 

English information on Amnesty’s Membership Council

All you need to know about our Membership Council on our English page The Membership Council in a nutshell

Ga terug naar onze organisatie