Ledenraad 2019

Ledenraad

Amnesty International Nederland is een vereniging met leden. De leden worden iedere drie jaar uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de leden van de ledenraad. De Ledenraad Lees ook: Vergadering van de Ledenraad in 2016 Lees meer over de taken van de Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.

Wie zitten er in de ledenraad

De nieuwe ledenraad is op 29 juni 2019 benoemd en vanaf 30 juni 2019 bevoegd. De ledenraad is voor een termijn van drie jaar gekozen door de leden van Amnesty. Bekijk hier de samenstelling van de ledenraad per regio.

Ledenraadsvergaderingen 2021

In 2021 vinden op zaterdag 3 juli en zaterdag 27 november ledenraadsvergaderingen online plaats of op het Landelijk Secretariaat, Keizersgracht 177 in Amsterdam.

Vergoeding ledenraad

De leden van de ledenraad kunnen door hen gemaakte reiskosten in het kader van het lidmaatschap van de ledenraad declareren. Zij ontvangen verder geen vergoeding voor het werk als ledenraadslid.

Bereikbaarheid ledenraadsleden in de vijf regio’s

Ledenraadsleden zijn bereikbaar via Carine Verveld, c.verveld@amnesty.nl en 020-7733 528.

Leden van de ledenraad zijn voor Amnesty-leden per e-mail te bereiken via de volgende e-mailadressen:

 

English information on Amnesty’s Membership Council

All you need to know about our Membership Council on our English page The Membership Council in a nutshell

Ga terug naar onze organisatie