Ledenraad Amnesty International NL
© Amnesty International

Ledenraad

Amnesty International Nederland is een vereniging met leden. De leden worden iedere drie jaar uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de leden van de Ledenraad. De Ledenraad Lees meer over de taken van de Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.

Wie zitten er in de Ledenraad

De huidige Ledenraad bestaat uit veertig leden die in 2016 voor een termijn van drie jaar verkozen werden door de leden in de vijf regio’s. Bekijk hier de samenstelling van de Ledenraad per regio:

Ledenraadsvergaderingen 2019

In 2019 vinden op zaterdag 29 juni en zaterdag 30 november Ledenraadsvergaderingen plaats op het Landelijk Secretariaat, Keizersgracht 177 in Amsterdam. Amnestyleden kunnen de digitale versie van de stukken voor de vergadering opvragen bij het Servicecenter via servicecenter@amnesty.nl. Er worden geen prints verstrekt.

Vergadering Ledenraad 29 juni 2019

Er wordt vergaderd in het kantoor van Amnesty in Amsterdam. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Goedkeuring Jaarverslag en jaarrekening 2018
  • Voorbereiding Global Assembly augustus 2019
  • 5 maanden rapportage en dashboard

Verkiezing Ledenraad 1 tot 16 juni 2019

Bekendmaking Kandidatenlijst

Van 1 tot en met 15 juni 23.59 uur 2019 kan er gestemd worden voor de nieuwe Ledenraad. Deze verkiezing vindt eens in de drie jaar plaats. Hier ter informatie de Kandidatenlijst. Nadere informatie over de kandidaten is te vinden op de stemsite die op 1 juni opengesteld wordt. Leden brengen hun stem in de regio waar ze woonachtig zijn. Alle leden worden opgeroepen hun stem uit te brengen met een flyer die wordt meegestuurd in het juninummer van Wordt Vervolgd dat aan alle leden wordt toegestuurd. Om te stemmen zijn nodig: lidnummer (eerste regel adressering wikkel Wordt Vervolgd) en postcode.

Bereikbaarheid Ledenraadsleden in de vijf regio’s

Ledenraadsleden zijn bereikbaar via Liesbeth Tettero, l.tettero@amnesty.nl

Leden van de Ledenraad zijn voor Amnesty-leden per e-mail te bereiken via de volgende e-mailadressen:

Login Ledenraad

English information on Amnesty’s Membership Council

All you need to know about our Membership Council on our English page The Membership Council in a nutshell

Ga terug naar onze organisatie