Ledenraad Amnesty International NL
© Amnesty International

Ledenraad

Amnesty International Nederland is een vereniging met leden. De leden worden iedere drie jaar uitgenodigd hun stem uit te brengen voor de leden van de Ledenraad. De Ledenraad Lees meer over de taken van de Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.

Wie zitten er in de Ledenraad

De huidige Ledenraad bestaat uit veertig leden die in 2016 voor een termijn van drie jaar verkozen werden door de leden in de vijf regio’s. Bekijk hier de samenstelling van de Ledenraad per regio:

Ledenraadsvergaderingen 2018

In 2018 vinden op zaterdag 23 juni en zaterdag 1 december Ledenraadsvergaderingen plaats op het Landelijk Secretariaat, Keizersgracht 177 in Amsterdam. Amnestyleden kunnen de digitale versie van de stukken voor de vergadering opvragen bij het Servicecenter via servicecenter@amnesty.nl. Er worden geen prints verstrekt.

Vergadering Ledenraad 1 december 2018

Er wordt vergaderd in het Amnestyhuis. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Goedkeuring Jaarplan en Begroting 2019
  • 8-Maandenrapportage 2018
  • Benoeming bestuursleden en leden Redactieraad Wordt Vervolgd
  • Vervolg op de discussies over de positionering van AI in de Nederlandse samenleving

Aankondiging verkiezing Ledenraad 2019

Van 1 t/m 15 juni 2019 wordt een nieuwe Ledenraad gekozen. Een oproep voor kandidaten verschijnt eind november op de website en hij gaat los mee in omslag van het decembernummer van Wordt Vervolgd. Houd het in de gaten en meld je aan als kandidaat. In de oproep en op de site word je doorverwezen naar het aanmeldingsformulier en nadere informatie.

Bereikbaarheid Ledenraadsleden in de vijf regio’s

Ledenraadsleden zijn bereikbaar via Liesbeth Tettero, l.tettero@amnesty.nl

Leden van de Ledenraad zijn voor Amnesty-leden per e-mail te bereiken via de volgende e-mailadressen:

Login Ledenraad

English information on Amnesty’s Membership Council

All you need to know about our Membership Council on our English page The Membership Council in a nutshell

Ga terug naar onze organisatie