Demonstratie op het Museumplein in Amsterdam voor een betere verkrachtingswet
© Pierre Crom

Amnesty’s achterban

Amnesty is een beweging van meer dan 10 miljoen mensen wereldwijd. Die steunen Amnesty niet alleen financieel, maar ook door actie te voeren of vrijwilligerswerk te verrichten. Steun aan onze acties door betrokken Nederlanders is essentieel. Onze achterban zorgt ervoor dat we een steeds grotere vuist kunnen maken tegen onrecht en cynische politiek, zodat we het geluid vóór mensenrechten steeds sterker kunnen laten horen.

In Nederland steunen meer dan 430.000 mensen ons werk op de één of andere manier. Veel mensen willen graag individueel bijdragen aan Amnesty’s acties. Dat kan bijvoorbeeld door (online en offline) brieven te schrijven naar autoriteiten, te collecteren, mee te doen aan sms-, of e-mailacties, of via onze website een groetenkaart te sturen.

Anderen sluiten zich aan bij een lokale Amnesty-groep die zich inzet voor mensenrechten. De groepen vormen door de lokale aanwezigheid een belangrijke basis van onze beweging in het land. Ze verzamelen handtekeningen onder petities, informeren mensen over Amnesty-acties, zamelen geld in, informeren de lokale media. Sommige groepen zetten zich lange tijd in voor een specifiek dossier. Met brieven aan autoriteiten vragen ze blijvend aandacht voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen die vaak al lang gevangenzitten.

Het aantal volgers op sociale media nam de afgelopen jaren flink toe. In 2022 volgden ruim 266.000 mensen ons op Facebook, Twitter en Instagram.

Maak ook deel uit van onze beweging.

Ga terug naar onze organisatie