Demonstratie voor de ambassade van Saudi-Arabië in Den Haag voor de vrijlating van Raif Badawi, die tot tien jaar cel en duizend zweepslagen veroordeeld is
© Amnesty International

Onze achterban

Amnesty is een beweging van meer dan 7 miljoen mensen wereldwijd. Die steunen Amnesty niet alleen financieel, maar ook door actie te voeren of vrijwilligerswerk te verrichten. Steun aan onze acties door betrokken Nederlanders is essentieel. Onze achterban zorgt ervoor dat we een steeds grotere vuist kunnen maken tegen onrecht en cynische politiek, zodat we het geluid vóór mensenrechten steeds sterker kunnen laten horen.

In Nederland steunen meer dan 375.000 mensen ons werk op de één of andere manier. Zo zijn er 213 lokale Amnesty-groepen die zich inzetten voor mensenrechten. De groepen vormen door de lokale aanwezigheid een belangrijke basis van onze beweging in het land. Ze verzamelen handtekeningen onder petities, informeren mensen over Amnesty-acties, zamelen geld in, informeren de lokale media. Sommige groepen zetten zich lange tijd in voor een specifiek dossier. Met brieven aan autoriteiten vragen ze blijvend aandacht voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen die vaak al lang gevangenzitten. In Nederland verstuurden we in 2020 meer dan 1 miljoen e-mails, brieven en handtekeningen tegen onrecht.

Een andere groep mensen wil graag individueel bijdragen aan Amnesty’s acties. Dat kan bijvoorbeeld door (online en offline) brieven te schrijven naar autoriteiten, te collecteren, mee te doen aan sms-, of e-mailacties, of via onze website een groetenkaart te sturen.

Het aantal volgers op sociale media nam de afgelopen jaren flink toe. In 2020 volgden ruim 250.000 mensen ons op Facebook, Twitter en Instagram.

Maak ook deel uit van onze beweging

Ga terug naar onze organisatie