Demonstratie in Parijs tegen bombardementen op Aleppo.
© Pierre-Yves Brunaud / Picturetank

De internationale organisatie

De Amnesty-beweging bestaat uit nationale afdelingen in meer dan zeventig landen. Voorheen was er één internationaal centrum voor onderzoek: het Internationaal Secretariaat in Londen. Nu doen Amnesty-medewerkers onderzoek en campagnevoorbereiding in diverse delen van de wereld. Alle nationale afdelingen dragen bij aan de financiering van de beweging.

De Amnesty-beweging is georganiseerd als een vereniging. De leden (de nationale afdelingen en andere Amnesty-entiteiten, verenigd in de Global Assembly) bepalen vooraf de strategie op hoofdlijnen en houden toezicht. Het Internationaal Bestuur bestuurt het Internationaal Secretariaat. De door het Internationaal Bestuur benoemde secretaris-generaal voert het werk uit door het Internationaal Secretariaat aan te sturen.

Internationaal Secretariaat

De belangrijkste taken van het Internationaal Secretariaat zijn:

  • onderzoeken, verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen;
  • coördineren van internationale acties en campagnes, en uitbrengen van actiemateriaal;
  • bevorderen van aandacht voor mensenrechten in intergouvernementele organisaties zoals de VN;
  • benaderen van internationale media;
  • ondersteunen van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen waar nog geen afdelingen bestaan; fondsenwerving bij internationale organisaties.

Naast een kantoor in Londen zijn er regionale kantoren in Beiroet, Dakar, Bangkok, Lima, Hongkong, Oost-Jeruzalem, Johannesburg, Mexico-Stad, Nairobi, Tunis en Colombo.

Internationaal Bestuur

Het International Bestuur van Amnesty International wordt gekozen door de Global Assembly. De leden besturen de Amnesty International-beweging en leggen verantwoording af over het werk van het Internationaal Secretariaat aan de Global Assembly.

Global Assembly

In de Global Assembly zit één vaste afgevaardigde per Amnesty-afdeling. De Global Assembly komt jaarlijks bijeen. De vaste leden worden tijdens die vergaderingen ondersteund door nog twee deelnemers en door jongerenafgevaardigden van een derde van de Amnesty-afdelingen (op rotatiebasis).

Secretaris-generaal

De secretaris-generaal is de algemeen directeur van het Internationaal Secretariaat. Hij of zij wordt benoemd door het Internationaal Bestuur en vertegenwoordigt de Amnesty-beweging internationaal. In december 2019 trad secretaris-generaal Kumi Naidoo, na bijna anderhalf jaar in functie te zijn geweest, om gezondheidsredenen af. Julie Verhaar trad aan als waarnemend secretaris-generaal.

Ga terug naar onze organisatie