Op de dag van de ontmoeting van de Egyptische president Fattah Al-Sisi in Berlijn met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, diende Amnesty Duitsland petities in voor de vrijheid van meningsuiting, het einde van marteling, de vrijlating van gewetensgevangenen en de heropening van het Nadeem Center in Egypte.
© Henning Schacht

De internationale organisatie

De Amnesty-beweging bestaat uit nationale vertegenwoordigingen in meer dan zeventig landen. Het Internationaal Secretariaat, met kantoren in verschillende werelddelen, is verantwoordelijk voor onderzoek en bereidt campagnes voor. Nationale afdelingen dragen bij aan de financiering van de internationale beweging. In de Global Assembly bepalen zij samen de strategie op hoofdlijnen.

De Amnesty-beweging is georganiseerd als een vereniging. De leden (de nationale afdelingen en andere Amnesty-entiteiten, verenigd in de Global Assembly) bepalen vooraf de strategie op hoofdlijnen en houden toezicht. Het Internationaal Bestuur bestuurt het Internationaal Secretariaat. De door het Internationaal Bestuur benoemde secretaris-generaal voert het werk uit door het Internationaal Secretariaat aan te sturen.

Internationaal Secretariaat

De belangrijkste taken van het Internationaal Secretariaat zijn:

  • onderzoeken, verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen;
  • coördineren van internationale acties en campagnes, en uitbrengen van actiemateriaal;
  • bevorderen van aandacht voor mensenrechten in intergouvernementele organisaties zoals de VN;
  • benaderen van internationale media;
  • ondersteunen van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen waar nog geen afdelingen bestaan; fondsenwerving bij internationale organisaties.

Naast een kantoor in Londen zijn er regionale kantoren in Beiroet, Dakar, Bangkok, Lima, Hongkong, Oost-Jeruzalem, Johannesburg, Mexico-Stad, Nairobi, Tunis en Colombo.

Internationaal Bestuur

Het International Bestuur van Amnesty International wordt gekozen door de Global Assembly. De leden besturen de Amnesty International-beweging en leggen verantwoording af over het werk van het Internationaal Secretariaat aan de Global Assembly.

Wereldwijde Vergadering

De Global Assembly is de wereldwijde vergadering van van alle nationale afdelingen. In deze vergadering zit één vaste afgevaardigde per Amnesty-afdeling. De Global Assembly komt jaarlijks bijeen. De vaste leden worden tijdens die vergaderingen ondersteund door nog twee deelnemers en door jongerenafgevaardigden van een derde van de Amnesty-afdelingen (op rotatiebasis).

Secretaris-generaal

De secretaris-generaal is de algemeen directeur van het Internationaal Secretariaat. Hij of zij wordt benoemd door het Internationaal Bestuur en vertegenwoordigt de Amnesty-beweging internationaal. In maart 2021 trad Agnès Callamard aan als secretaris-generaal.

Ga terug naar onze organisatie