Demonstratie in Parijs tegen bombardementen op Aleppo.
© Pierre-Yves Brunaud / Picturetank

De internationale organisatie

Het Internationaal Secretariaat bevindt zich in Londen. Hier werken zo’n vierhonderd betaalde en honderd vrijwillige medewerkers uit meer dan vijftig landen. Alle nationale afdelingen dragen bij aan de financiering van de beweging.

De belangrijkste taken van het Internationaal Secretariaat zijn:

  • onderzoeken, verzamelen, analyseren en publiceren van informatie over mensenrechtenschendingen
  • coördineren van internationale acties en campagnes, en uitbrengen van actiemateriaal
  • bevorderen van aandacht voor mensenrechten in intergouvernementele organisaties zoals de VN
  • benaderen van internationale media
  • ondersteunen van het werk van nationale Amnesty-afdelingen en van leden en groepen in landen waar nog geen afdelingen bestaan
  • fondsenwerving bij internationale organisaties

Het Internationaal Bestuur van Amnesty International wordt gekozen door de internationale algemene ledenvergadering (International Council Meeting, ICM). De leden besturen de Amnesty International-beweging en leggen verantwoording af over het werk van het Internationaal Secretariaat aan de ICM.

Tijdens de internationale algemene ledenvergadering, de International Council Meeting, komen vertegenwoordigers van alle Amnesty-afdelingen samen en bepalen de strategie van de beweging. Dat gebeurt eens in de twee jaar.

De secretaris-generaal is de algemeen directeur van het Internationaal Secretariaat. De secretaris-generaal vertegenwoordigt de Amnesty-beweging internationaal.

Naast ons Internationaal Secretariaat in Londen zijn er regionale kantoren in Beiroet, Dakar, Nairobi, Johannesburg, Hongkong en Mexico-Stad. Amnesty-medewerkers doen er onderzoek naar mensenrechtenschendingen, doen lobbywerk en bereiden onze campagnes voor.

Ga terug naar onze organisatie