Eleanor Roosevelt met een poster met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
© UN Photo

VN-mensenrechtenrapportages

Amnesty schrijft over de mensenrechtensituatie in Nederland in rapportages aan internationale organisaties die toezicht houden op mensenrechten.

In verscheidene internationale verdragen, zoals de VN-verdragen van 1966, is de verplichting van staten opgenomen om regelmatig verslag uit te brengen over de situatie van de mensenrechten aan het VN-comité voor de mensenrechten en het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten. De VN kennen ook speciale rapporteurs, aangesteld om over bepaalde thema’s of landen rapport uit te brengen aan een van de VN-commissies. Amnesty probeert bij te dragen aan de rapportages door aan de internationale commissies en rapporteurs te rapporteren over de mensenrechtensituatie in een bepaald land.

Rapporten van mensenrechtenorganisaties

Mensenrechtenorganisaties rapporteren onder meer in jaarlijkse overzichten, zoals Amnesty International (Annual Report) en Human Rights Watch (World Report). Alleen Amnesty International rapporteert stelselmatig over álle landen van de wereld waar mensenrechten worden geschonden. Een bijzondere vorm van rapportage ten bate van mensenrechten is het forensisch onderzoek, dat onder meer wordt gebruikt voor het achterhalen van de feiten over buitengerechtelijke executies. Cijfers en schattingen over bijvoorbeeld werkloosheid, kinderarbeid en de achterstelling van vrouwen zijn te vinden in onder meer rapporten van VN-organisaties (UNDP, Unicef, Unesco) en van internationale vakbondsorganisaties.