Bedankt plaatje

Privacyverklaring evenementen en manifestaties Amnesty

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Amnesty International Nederland (Amnesty) omgaat met de (persoons)gegevens van bezoekers van haar evenementen en manifestaties, fysiek of digitaal.

Doel

Amnesty verzamelt (persoons)gegevens als jij je online als bezoeker of deelnemer aan een van onze evenementen registreert. We gebruiken je gegevens om de registratie door te voeren. We leggen jouw gegevens vast voor:

 • Registratie van deelname
 • Het verstrekken van toegang tot het event
 • Het communiceren over of toesturen van informatie in het kader van de deename, denk aan links of toegansbewijzen, dieetwensen of vragen of verzoeken ten aanzien van mobiliteit

Daarnaast verwerken we gegevens voor extra service en dienstverlening en

voor marketingdoeleinden. Dit doen we op grond van een zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’ of jouw toestemming. We leggen jouw gegevens vast voor:

 • Klantenservice
 • Analyses, bijvoorbeeld van bezoekersaantallen, demografische kenmerken, interessante en minder interessante onderdelen van een congres
 • Marketing en fondsenwerving
 • Verslaglegging, PR en voorlichting
 • Beveiliging en toezicht

Hieronder lees je precies welke gegevens we waarvoor gebruiken:

a. Registratie, toegang en deelname

Om iets aan te schaffen in de webshop heb je een account nodig. Hier vragen we jouw:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Aanhef (optioneel)
 • Wachtwoord
 • Nieuwsbrief opt-in
 • Interesses in/ aanmelding voor evt. break-outsessies
 • Dieetwensen
 • Wensen m.b.t. mobiliteit etc

b. Klantenservice

Van jouw e-mails met vragen en je gesprekken met onze klantenservice maken we een aantekening zodat we makkelijk de afhandeling van een vraag kunnen volgen en we je de volgende keer beter te woord kunnen staan.

c. Analyses

We gebruiken ook persoonsgegevens voor analyses, bijvoorbeeld over doorstroom, bezoekersaantallen, onderdelen die we- of niet goed bezocht zijn. Op deze manier proberen we onze evenementen te evaluaren en telkens een beetje beter te maken. De data op basis waarvan we de analyses maken kunnen persoonsgegevens bevatten, de analyses zelf bevatten geagregeerde data.

d. Marketing en fondsenwerving

We gebruiken je gegevens ook voor marketing en fondsenwerving. We proberen de inhoud van de nieuwsbrief, de website en onze andere communicatiemiddelen aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren. We kijken ook naar de manier waarop je onze websites en apps gebruikt. Zo laten we je relevante content zien. Meer hierover lees je in ons algemene privacy statement. We gebruiken hiervoor inderdaad ook cookies, van onszelf en andere partijen, meer hierover lees je in ons cookiestatement.

e. Verslaglegging evenement/ PR/ voorlichting

Tijdens onze evenementen kunnen foto’s of video’s worden gemaakt waarop deelnemers te zien zijn. We zullen dit altijd van tevoren aankondigen. Deze foto’s en video’s gebruiken wij voor verslaglegging, PR en voorlichting. Als wij ze verder willen gebruiken voor fondenwerving, bijvoorbeeld in een campagne zullen we hiervoor altijd apart toestemming vragen.

f. Beveiliging en toezicht

Tijdens een eveneent kunnen beveiligingscamera’s aanwezig zijn die naast beeld ook datum, tijdstip en plaats opslaan. We verwerken deze persoonsgegevens voor de beveiliging van gebouwen, terreinen, oze mensen, spullen en deelnemers en voor het vastleggen en afhandelen van incidenten. Wanneer wij vermoeden dat sprake is van wangedrag kunnen wij beperkende maatregelen nemen.

Kortom, wij verwerken persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze evementen en manifestaties voor het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming én omdat Amnesty hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeld voor een evenement of manifestatie verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht. Als het een betaald evenement is vragen we ook financiële gegevens. We kunnen ook kijken of je eerder hebt deelgenomen. Als dit in het kader van het evenement nodig is, kunnen we ook vragen naar dieetwensen, bepaalde mobiliteitsvoorzieningen of specifieke interesses. Dit doen we ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze evenementen of manifestaties, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Op evenementen kunnen ook foto’s of video’s gemaakt worden. Deze gebruiken wij voor verslaglegging en voorlichting.

In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Amnesty kunnen we aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Beveiliging

Amnesty zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de (persoons)gegevens van bezoekers. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe

partijen. Slechts een beperkte groep Amnesty medewerkers heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Verwerkers en derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derden zijn, denk aan de Belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit partijen die ten behoeve van Amnesty persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld online marketingbureaus, webbouwers en distrbuteurs. Met deze partijen maakt Amnesty passende contractuele afspraken.

Amnesty maakt gebruik van verschillende betalingsdiensten voor online betalingen. Het privacy-beleid van PayPal geldt voor alle PayPal-transacties.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, dat geen passend beschermingsniveau heeft en niet voldoet aan de overige verplichtingen uit de AVG.

Jouw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen

Via ons contactformulier kan je Amnesty verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen. Ook kan je Amnesty verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Een verwijderingsverzoek kan je, voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Wij kunnen je verzoek alleen (direct) in behandeling nemen, indien je aanvraag voorzien is van voldoende (juiste) informatie. Amnesty is namelijk verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Indien je verzoek onvolledig is, zullen wij je om extra informatie vragen ter verificatie. Sommige gegevens kan Amnesty niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage en overdraagbaarheid

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen. Een dergelijk verzoek kan je voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam. Amnesty is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal Amnesty telefonisch contact met je opnemen.

Ook kan je het Servicecenter verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment een gegeven toestemming aan Amnesty voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) weer intrekken.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring of over hoe Amnesty omgaat met (persoons)gegevens kunnen ingediend worden via privacy@amnesty.nl of per brief t.a.v. het Servicecenter van Amnesty, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.