write for rights

Write for Rights organiseren

Samen schrijven we tegen onrecht

Over de hele wereld schreven rond 10 december honderdduizenden mensen weer brieven om mensen te helpen die getroffen worden door groot onrecht. Ook op honderden plekken in Nederland werd geschreven. Bedankt als jij ook een actie organiseerde! Op deze pagina vind je wat tips voor een goede afronding van jouw actie.

brieven al getekend

 

Geef je aantal brieven door

We willen na afloop natuurlijk graag weten hoeveel brieven en kaarten er geschreven zijn. Daarom willen je vragen alles te tellen en het aantal zo snel mogelijk aan ons door te geven. Als dank ontvang je dan 10 procent korting in de Amnesty-webshop!

Geef je aantallen brieven hier door

 

© Karen Veldkamp / Jorn van Eck / Amnesty International

Tips voor het versturen

Als alle brieven en kaarten geschreven zijn, is het tijd om ze te versturen. Doe dat zo slim mogelijk, zodat het je niet onnodig veel geld kost. Een uitgebreide instructie vind je in de handleiding Brieven en kaarten verzenden.

Naar de handleiding

Onze brieven hebben effect

Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan was pas vijftien toen een afgeketste kogel per ongeluk zijn neef doodde. Toch veroordeelde de rechter hem tot de galg voor moord. Tijdens Write for Rights 2019 kwamen meer dan 765.000 mensen voor Magai in actie. Dat had effect. Het leidde in Zuid-Sudan tot veel discussie over de doodstraf, vooral over de doodstraf voor minderjarigen. En in juli 2020 werd Magai’s doodvonnis vernietigd. Het Hooggerechtshof zoekt nu naar een passende straf.  Magai liet ons weten: ‘Heel veel dank. Ik heb er geen woorden voor. Jullie hebben geen idee hoe blij ik ben.’

Lees over meer successen
 

Waar kan ik terecht met vragen?

Bij het team van Write for Rights: writeforrights@amnesty.nl .

Hartelijk dank aan onze sponsoren die het Write for Rights-evenement mede mogelijk hebben gemaakt!