Migranten in Libië
© Taha Jawashi

Amnesty International: ‘VVD-plan is immoreel en schaamteloos’

Volgens mediaberichten wil de VVD de bemanning van schepen die onder Nederlandse vlag varen en migranten uit zee redden, zoals de Sea-Watch 3, strafbaar stellen. Zij zouden aanzetten tot mensensmokkel. Voorgesteld wordt een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar of een boete van 83 duizend euro.

Amnesty verzet zich hevig tegen dit plan, dat naadloos past in een Europese trend van het (tegen elke prijs) tegenhouden van migranten en het afschuiven van de verantwoordelijkheid vluchtelingen de bescherming te bieden waar ze recht op hebben.

Meer onnodige doden

‘Dit soort plannen zal leiden tot meer onnodige doden op de Middellandse Zee, terwijl de ontsnappingsroute voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten die in Libië in een pervers systeem van geweld en uitbuiting gevangen zitten, nog verder wordt afgeknepen’, zegt Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International.

‘De afgelopen dagen hebben Europese leiders non-stop vergaderd over de verdeling van de topposities binnen de Europese Unie. Het zou hen sieren als ze met eenzelfde toewijding aan de slag zouden gaan met het vinden van een duurzame, menswaardige oplossing voor de mensonterende en levensgevaarlijke situatie op de Middellandse Zee.’

Nieuw asielsysteem dringend nodig

Een nieuw Europees asielsysteem dat een eerlijke verdeling van asielzoekers over lidstaten centraal stelt is dringend nodig. In de tussentijd hebben Europese regeringen een verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat mensen die op zee in levensgevaar verkeren in veiligheid worden gebracht. Terugbrengen naar Libië is daarbij uit den boze. In de detentiecentra waar alle migranten naar overgebracht worden, zijn de omstandigheden zeer slecht. Mensen worden er mishandeld en gemarteld.

Levensreddend werk verdient steun

‘Mensen op de vlucht hebben het recht op onze hulp en mogen niet het slachtoffer worden van Europa’s onvermogen of onwil om tot een rechtvaardig en werkbaar asiel- en migratiebeleid te komen,’ zegt Eduard Nazarski.

‘Het werk van organisaties zoals Sea-Watch is daarbij onmisbaar, helemaal nu Europa andere non-gouvernementele organisaties doelbewust het werk onmogelijk heeft gemaakt en zelf liever de andere kant op kijkt. Organisaties als Sea-Watch verdienen onze steun, geen trap na,’ aldus Nazarski.

‘De VVD is Nederlands grootste regeringspartij en levert de premier, de minister van buitenlandse zaken en de staatssecretaris voor asiel en migratie. Die zouden er goed aan doen hun energie te steken in het vinden van een oplossing voor een falend Europees vluchtelingenbeleid, in plaats van het criminaliseren van organisaties die de schade van Europa’s onverschilligheid proberen te beperken en die wel hun humanitaire plicht vervullen.’

Meer over dit onderwerp