Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Amnesty International respecteert jouw privacy

Privacybeleid Amnesty International Nederland

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Je kunt jouw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen door contact op te nemen met het Servicecenter, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren). Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten. Afmelden is ook mogelijk via de afmeldlink onderaan iedere e-mail. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Amnesty International.

Als deelnemer aan onze campagnes, vrijwilliger of donateur accepteer je dit privacybeleid en geef je toestemming aan Amnesty International om jouw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren die in dit beleid beschreven staan voor de door jouw gewenste doeleinden.

Gegevensverwerking

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Amnesty International verstrekt persoonsgegevens niet aan derden. Bij de ondertekening van petities worden alleen jouw naam en woonplaats aan de autoriteiten doorgegeven.

Amnesty International draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

De donateursadministratie en het e-mailactiebestand van Amnesty International zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummers 1290555, 1290567, 1347969.

Amnesty International heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl). We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA (www.ddma.nl) en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Amnesty International werkt alleen met partijen die Postfilter (www.postfilter.nl) en het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen. 

Als je vragen hebt over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens of als je wilt weten welke persoonlijke gegevens Amnesty International verwerkt, neem dan contact op met ons Servicecenter, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren). Amnesty International is verplicht om bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. 

Gegevensverzameling via internet

Amnesty International verzamelt met haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, als je deelneemt aan een online-actie, wanneer je je aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger, of wanneer je een bestelling doet via onze webshop.

Gegevensverzameling buiten internet

Amnesty International verzamelt ook persoonsgegevens als je deelneemt aan acties van Amnesty International, of als je donateur of lid wordt via een werver op straat, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere manieren.

Deelnemen aan campagnes van Amnesty International

Je kunt op diverse manieren (online en daarbuiten) deelnemen aan campagnes van Amnesty International. Als je meedoet aan een campagne van Amnesty International waarbij we een autoriteit, bedrijf of instelling aanspreken, is het mogelijk dat je een reactie ontvangt van dit bedrijf of deze instelling. Als je vermoedt dat jouw gegevens door het bedrijf of de instelling openbaar worden gemaakt door jouw deelname aan een van onze campagnes, neem dan contact met ons op via het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

E-mail

Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of actienetwerken, lid, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Amnesty International hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Wil je minder of geen e-mail ontvangen? Je kunt je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht, of door contact op te nemen met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

Mailings

Amnesty International maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Amnesty haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Het melden van deze mogelijkheid, die overigens door veel organisaties wordt gebruikt, wordt door de Wet bescherming persoonsgegevens (nog) niet verplicht gesteld. Indien je de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken, kun je gebruikmaken van de afmeldlink in de betreffende e-mail, of door contact op te nemen met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

Contact met donateurs

Als je je aanmeldt als donateur van Amnesty International leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van Amnesty International per post, via e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Amnesty International informeert haar donateurs over de campagnes via haar bladen, per e-mail, post, telefoon en/of social media.

Amnesty International is een vereniging die voor haar inkomsten afhankelijk is van de donaties van particulieren. Onze donateursadministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Amnesty International (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. 

Bij het aanschrijven via post van donateurs en relaties controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter (www.postfilter.nl). Amnesty International zet daarnaast telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons financieel te steunen en om hen te informeren over onze campagnes. Amnesty International werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.rijksoverheid.nl). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Amnesty International, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Als je ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jou opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. Je kunt je ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

Vrijwilliger worden bij Amnesty International

Amnesty International legt persoonsgegevens van vrijwilligers vast in de vrijwilligersadministratie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Amnesty International informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Amnesty International-campagnes. Je kunt je als vrijwilliger afmelden voor deze informatie de afmeldmogelijkheid in elk bericht of telefonisch bij het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar 020-5352111 (tijdens kantooruren).

Gegevens wijzigen

Je kunt jouw gegevens te allen tijde wijzigen via de pagina https://www.amnesty.nl/contact.  

Geef je jouw wijzigingen liever telefonisch door, dan kun je uiteraard ook contact opnemen met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar 020-5352111 (tijdens kantooruren).

Cookies

Amnesty gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Amnesty gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek aan de websites te monitoren.

De websites van Amnesty gebruiken cookies om bepaalde opties aan te passen en om de ervaring van regelmatige bezoekers te verbeteren. Daarnaast maken cookies het voor geregistreerde gebruikers gemakkelijk om online-actieformulieren in te vullen en van commentaar te voorzien zonder dezelfde gegevens opnieuw in te hoeven vullen. 

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Je kunt uw browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Via de links hieronder vind je specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers:

Amnesty maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina's je daarop bekijkt. Amnesty gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten. Amnesty gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Je kunt de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" installeren om te voorkomen dat onze website informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en Instagram, zodat je eenvoudig Amnesty-campagnes en Amnesty-nieuws met vrienden kunt delen. Deze sociale netwerken zijn verbonden met webservers die jouw gedrag op onze website kunnen volgen en combineren met andere informatie van andere websites. Facebook/twitter cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de Amnesty website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals "Disconnect" voor Chrome en Firefox kan je deze functie uitschakelen.

Personaliseren van reclame-uitingen

Amnesty maakt voor haar website gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor jou nog interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van Amnesty op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Amnesty is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van partners gebeurt met behulp van zogenoemde cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan jouw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Beveiliging

Amnesty heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook uw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser jou te melden dat u op een veilige site bent.

Amnesty gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al jouw gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

Privacybeleid Vereniging Amnesty International afdeling Nederland. Versie: 27 oktober 2016. 
Amnesty International houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid.