Anti-Magnitsky-wet in Rusland

Met de Anti-Magnitsky-wet  (ook wel: Dima Yakovlev-wet) wordt het Amerikanen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen verboden naar Rusland te reizen en worden hun bezittingen bevroren. Dat geldt ook voor bezittingen van ngo’s waarvan wordt verondersteld dat zij zich bezighouden met ‘politieke activiteiten’ of ‘het bedreigen van Russische belangen’ en die financiële steun uit de VS ontvangen. Ook is het Amerikanen verboden Russische kinderen te adopteren. Organisaties die deze wet overtreden kunnen hun bezittingen kwijtraken of (in Rusland) worden gesloten.

De wet is ontwikkeld als antwoord op de Amerikaanse Magnitsky-wet. Met die wet wordt iedereen die betrokken was bij de dood van de Russische advocaat Sergei Magnitsky de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Bovendien worden hun bankrekeningen bevroren en kunnen hun bezittingen in de VS in beslag worden genomen. Magnitsky overleed in 2009 door medische verwaarlozing in een Russische gevangenis. De advocaat onderzocht een grote corruptiezaak waarbij de regering betrokken zou zijn.

Dima Yakovlev was een door een Amerikaans echtpaar geadopteerd Russisch jongetje. Hij overleed in 2009 doordat zijn Amerikaanse adoptievader vergat hem op een warme dag uit de auto te halen.

Net zoals de Buitenlandse agentenwet lijkt de Anti-Magnitsky-wet bedoeld om het maatschappelijk middenveld het zwijgen op te leggen.