In de militaire gevangenis in Guantánamo Bay vinden nog steeds ernstige mensenrechtenschendingen door de Amerikaanse regering plaats.
© US NAVY/AFP via Getty Images

Verenigde Staten: de komende president Biden moet Guantánamo Bay onmiddellijk sluiten na 19 jaar schendingen van mensenrechten

Bij de publicatie van het nieuwe rapport ‘Right the Wrong’ roept Amnesty International vandaag de aanstaande president Biden op om de gevangenis in Guantánamo zo snel mogelijk te sluiten. Het is vandaag 19 jaar geleden dat de eerste gevangenen daar aankwamen. Dat gebeurde nadat de Verenigde Staten na de vreselijke aanslagen van 9/11 hun wereldwijde ‘War on Terror’ begonnen. Hierbij werden mensenrechten op grote schaal geschonden, onder andere door marteling, verdwijningen en geheime detenties in landen als Afghanistan, Egypte, Marokko, Polen en Roemenië.

Nog 40 gevangenen

Op dit moment zitten er nog 40 gevangenen vast in Guantánamo, twee van hen vanaf de eerste dag op 11 januari 2002. Alle 40 zitten er langer dan 12 jaar. Ze komen uit dertien verschillende landen, waaronder Afghanistan, Jemen, Pakistan en Saudi-Arabië. De gedetineerden zijn tussen de 38 en 73 jaar oud. Zes van hen hangt de doodstraf boven het hoofd. In de 19 jaar daar dat Guantánamo open is, hebben er in totaal 800 mensen vastgezeten.

Sanad Yislam al Kazimi

De Jemeniet Sanad Yislam al Kazimi werd in de Verenigde Arabische Emiraten gevangengehouden, daarna door de CIA overgebracht naar een geheime gevangenis in Afghanistan en ten slotte in september 2004 naar Guantánamo gedeporteerd. In de Verenigde Arabische Emiraten werd hij door bewakers geslagen, naakt en geketend in een donkere cel vastgehouden, liet men koud water op hem druppelen terwijl zijn handen en benen waren vastgebonden en werd hij seksueel misbruikt. Hij zit nog steeds vast op Guantánamo.

Right the Wrong

Het 50-pagina’s tellende rapport van Amnesty International beschrijft een groot aantal mensenrechtenschendingen begaan tegen de gevangenen in het kamp. Slachtoffers van marteling worden er voor onbepaalde tijd vastgehouden zonder medische zorg. Veelal ontbreekt toegang tot een rechter. Als dat er wel is, ontbreekt eerlijke berechting. Zelfs de zes gevangenen die al jaren naar huis mogen, zitten nog altijd vast. In een bijlage bij het rapport worden alle 40 gevangenen met naam genoemd en kort beschreven.

Wat wil Amnesty

Amnesty vindt dat Guantánamo onmiddellijk gesloten moet worden. De gevangenen moeten worden berecht door een federale rechter in een eerlijk proces waarbij niet de doodstraf kan worden opgelegd, of ze moeten worden vrijgelaten als er geen geloofwaardig bewijs tegen hen is.
Tijdens de Veiligheidsconferentie in München in 2009 zei de toenmalige vice-president Biden: ‘We zullen de rechten respecteren van degenen die we gevangenhouden. En we sluiten de gevangenis in Guantánamo Bay’. Ruim 10 jaar later heeft hij de kans om als president deze woorden waar te maken.