© Too van Velzen

VU Amsterdam ondertekent als eerste universiteit Amnesty-manifest tegen seksueel geweld  

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam ondertekende vandaag als eerste Nederlandse hoger-onderwijsinstelling het manifest tegen seksueel geweld dat Amnesty International samen met studenten opstelde.

De rector magnificus van de VU, Vinod Subramaniam, zette samen met vertegenwoordigers van de studentenraad USR zijn handtekening onder het manifest waarmee hoger-onderwijsinstellingen beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld onder studenten. Dat is hard nodig, aangezien afgelopen mei uit een  onderzoek in opdracht van Amnesty bleek dat verkrachting bovengemiddeld vaak voorkomt onder studenten en dat zij meestal niet weten hoe zij hulp kunnen vinden via hun universiteit of hogeschool.

‘We vinden het belangrijk dat studenten ons bij problemen weten te vinden’, zegt rector Subramaniam. ‘Dat geldt ook voor problemen die zich buiten de muren van de universiteit afspelen. Daarom sluiten wij ons als universiteit aan bij de oproep van Amnesty. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan de cultuurverandering die nodig is waar het de sociale veiligheid van studenten betreft.’

Verkrachting in studententijd

1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannelijke studenten wordt tijdens hun studententijd verkracht, zo blijkt uit het onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International. Ook kwam naar voren dat de meeste studenten niet weten hoe zij binnen hun onderwijsinstelling informatie kunnen vinden, hulp kunnen krijgen of een klacht kunnen indienen met betrekking tot seksueel geweld en verkrachting.

In het manifest dat de VU vandaag ondertekende, staan concrete ideeën die bijdragen aan preventie, hulp aan slachtoffers, en betere procedures op het gebied van seksueel geweld.  Denk aan het aanbieden van workshops, een transparante meldings- en klachtenprocedure en bewustzijnscampagnes. Door ondertekening van het manifest belooft de VU deze ideeën in de praktijk te brengen.

‘VU neemt probleem serieus’

‘Het is fantastisch dat de VU al zo snel heeft besloten om ons manifest te ondertekenen’, zegt Dagmar Oudshoorn van Amnesty International. ‘Daarmee geeft de instelling aan dat ze dit probleem serieus neemt en wil aanpakken. We hopen dat de overige hogeronderwijs-instellingen snel zullen volgen.’

De studententijd is voor veel mensen een belangrijke fase in hun seksuele ontwikkeling. Hoger-onderwijsinstellingen kunnen volgens Amnesty een grotere rol spelen in het bieden van een veilige omgeving voor hun studenten.

‘Symbolische eerste stap’

Studenten Julie de Jong en Emma Knol leiden met een groep activisten Amnesty’s Let’s Talk About YES-campagne op de VU. Zij gingen met het bestuur en de studentenraad in gesprek over het manifest. ‘De ondertekening door de VU en de studentenraad vandaag is in mijn ogen een symbolische eerste stap’, zegt Julie de Jong. ‘De universiteit belooft hiermee aan de studenten: “we gaan hier iets aan doen en we zijn er voor jullie”.’

De VU geeft tijdens de introductieweek zogenaamde bystander-trainingen van FairSpace aan iedereen die het wil. Je leert dan wat je als omstander kan doen als je getuige bent van seksueel geweld. ‘Dit is het begin van een samenwerking met de VU en onze activisten’, zegt Julie. ‘We hebben nu regelmatig contact met de zogenaamde regiehouders van Sociale Veiligheid op de VU en zijn er in november bij als de universiteit een Student Well-being Event organiseert. Ook zoeken we nu contact met studenten- en studieverenigingen. Het echte werk begint nu pas voor onze activisten!’

Campagne Let’s Talk About YES

Het manifest is onderdeel van de campagne Let’s Talk About YES van Amnesty Nederland, die in maart 2020 startte. Doel van de campagne is een nieuwe verkrachtingswetgeving die gebaseerd is op consent én meer maatschappelijk bewustzijn over seks en instemming.

Sinds de publicatie van het onderzoeksrapport in mei 2021 zijn Amnesty-activisten, voornamelijk studenten, in gesprek met hoger-onderwijsinstellingen in het hele land om hen te vragen het manifest te ondertekenen.

Wil jij ook dat jouw universiteit of hbo zich committeert aan dit manifest? Meld je dan nu aan als activist of activistenleider!

Meer over dit onderwerp