Ongeveer 1000 vrouwen komen bijeen op de Dam in Amsterdam voor de Women's March 2022 (5 maart). zij eisen een betere wet tegen verkrachting, omdat de overheid de plicht heeft hen te beschermen.
© www.mariekevandervelden.com

Aanmelden
Conferentie LetsTalkAboutYes 2023

Op donderdag 30 november 2023 vond de tweede LetsTalkAboutYes conferentie voor het hoger onderwijs plaats. Op de Hogeschool van Amsterdam kwamen we samen om de aanpak van seksueel geweld te bespreken. Hieronder vind je de powerpoint presentaties van elke break out-sessies terug.

Waarom deze conferentie

In de afgelopen twee jaar hebben 21 hoger onderwijsinstellingen het Amnesty LetsTalkAboutYes manifest ondertekend. Hiermee beloofden zij zich in te zetten om seksueel geweld onder studenten tegen te gaan.

Het tekenen van het manifest was een belangrijk moment. Het uitvoeren van de zes punten van het manifest in de praktijk is de volgende uitdaging. In de praktijk zijn de eerste stappen gezet en zien wij mooie ideeën en initiatieven ontstaan door hardwerkende medewerkers met passie voor dit onderwerp. Maar de implementatie van het manifest brengt ook worstelingen, uitdagingen en nog onbeantwoorde vragen met zich mee.

Lees meer

We streven met elkaar een gezamenlijk doel na. Het is daarbij belangrijk dat niet elke onderwijsinstelling het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De LTAY conferentie is elk jaar weer een kans om de koppen bij elkaar te steken en ervaringen, ideeën en voorbeelden te delen met elkaar. De agenda van de conferentie is gebaseerd op de input die medewerkers van hoger onderwijsinstellingen ons geven in persoonlijke interviews voorafgaand aan de conferentie.

Programma

12:45 – 13:15 uur inloop

13:15 – 14:15 uur plenair programma

14:15 – 16:45 uur break-outsessies

16:45 – 17:15 uur plenair programma

17:15 – 18:00 uur borrel en napraten

Break-outsessies

Er hebben twee rondes met break-outsessies plaatsgevonden. Het doel van de sessies was het uitwisselen van ervaringen. Hieronder vind je de thema’s van de break-outsessies inclusief de gebruikte powerpoints.

Lees meer

Draagvlak creëren binnen je organisatie

Om daadwerkelijk met de 6 punten van het manifest aan de slag te gaan moet er ook tijd en budget beschikbaar zijn. In deze sessie zochten we antwoord op de vraag: hoe creëer je genoeg draagvlak binnen je hoger onderwijsinstelling voor de implementatie van het manifest? Daarnaast bespraken we hoe je zorg kunt dragen voor een integrale aanpak op dit thema binnen de complexe dagelijkse structuur van hoger onderwijsinstellingen. En hoe je het CvB hierin voldoende meekrijgt op de lange termijn. Helen TibboeL (projectleider onderzoek en monitoring van het Erasmus IDEA center) vertelde over het succes van het IDEA center en hoe de Erasmus Universiteit dit onderwerp positioneert als een kans voor de bestuurders. Helen gebruikte hierbij deze powerpoint.

Workshops

Veel hoger onderwijsinstellingen hebben het afgelopen jaar een workshop rondom het thema seksueel geweld aangeboden aan studenten en/of personeel. Maar welke workshop zorgt voor gedragsverandering? Wat zijn de mogelijkheden voor inclusieve, wetenschappelijk onderbouwde interventies gericht op de Nederlandse context? Hoe kunnen instellingen hierin samenwerken?

Joyce Grul (Programme Manager Sexual Safety at Maastricht University) & Alice Wellum (Researcher sexual violence Maastricht University) vertelde over hun zoektocht en ontwikkelingen en nodigen instellingen uit om hierin samen te gaan werken. Lees hier de oproep tot samenwerking van Joyce Grul en lees meer over de e-module Real Consent. Heb je interesse om samen te werken, neem dan contact met haar op.

In de tweede helft van deze break out werd er samen gezocht naar oplossingen om studenten naar de workshops te krijgen. Martin Blok (studentendecaan & coördinerend vertrouwenspersoon bij het International Institute of Social Studies (ISS)) deelde zijn ervaringen. Sinds 2019 stelt het ISS workshops ter preventie van intimidatie, geweld en discriminatie verplicht voor alle master studenten tijdens de introductieweek. Wat zijn de ervaringen hiermee? Hoe kunnen we hiervan leren? Martin gebruikte daarbij deze powerpoint.

Studentenparticipatie

Een van de punten in het manifest betreft het betrekken van studenten bij de aanpak van seksueel geweld. Op welke manieren kan een onderwijsinstelling dit realiseren? Martin Blok (voormalig studentendecaan & coördinerend vertrouwenspersoon bij het Erasmus Institute of social studies) startte deze break-out met een inspirerende presentatie over het peer counselling team van het Erasmus Institute of Social Studies. Martin gebruikte daarbij deze powerpoint.

In augustus 2023 lanceerden verschillende studentenorganisaties een Studentenpact, op initiatief van Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het pact is opgesteld voor en door studenten, met een oproep aan onderwijsinstellingen om hen te betrekken en met hen in gesprek te gaan over relevante thema’s. Wil je meer weten over het studentenpact? Kijk dan op deze webpagina.

Bewustwordingscampagnes

Veel onderwijsinstellingen hebben de afgelopen twee jaar bewustwordingscampagnes ontwikkeld rondom het thema sociale veiligheid, waar seksueel geweld vaak onder valt. In deze sessie voerden we het gesprek over wat een succesvolle bewustwordingscampagne is. Hoe zorgen we ervoor dat elke student weet waar het begrip ‘consent’ voor staat? En dat elke student of medewerker weet waar je terecht kunt na een ervaring met seksueel geweld? We deelden ter inspiratie voorbeelden van campagnes van de Universiteit Twente en Universiteit Leiden en gingen daarna het gesprek met elkaar aan over wat een succesvolle campagne definieert. In deze powerpoint staan de voorbeelden van de campagnes van de Universiteit Twente & van de Universiteit Leiden uitgelegd.

Training voor medewerkers & traumasensitiviteit

Heeft alleen een vertrouwenspersoon een training traumasensitiviteit nodig? Nee. In deze sessie gingen we in op de vraag waarom het zo belangrijk is om zoveel mogelijk medewerkers van hoger onderwijsinstellingen te trainen op traumasensitiviteit rondom het thema seksueel geweld. En hoe doen we dat zonder dat medewerkers overvraagd worden? Zijn er slimme oplossingen te bedenken met elkaar? De moderator bij deze break out was Legien Warsosemito-Schenk, Me Too coach, trainer en adviseur rondom het thema seksueel geweld.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 30 november 2023

Tijd: 13:00 – 18:00 uur

Locatie: Hogeschool van Amsterdam

Kohnstammhuis

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam