Amnesty International dankt de Nationale Postcode Loterij

Belangrijk mensenrechtenwerk dankzij 3,6 miljoen euro van deelnemers Nationale Postcode Loterij

Eind maart ontving Amnesty International Nederland een prachtige cheque ter waarde van 3,6 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Wij danken de deelnemers van de Postcode Loterij bijzonder voor deze schitterende donatie. Dankzij deze jaarlijkse steun kunnen wij ook in 2022 weer baanbrekend mensenrechtenwerk uitvoeren.

‘Wat de Nationale Postcode Loterij doet voor goede doelen is uniek’, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland. ‘Deze substantiële financiële steun is bijzonder belangrijk voor de wereldwijde mensenrechtenbeweging van Amnesty International. Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij zijn we in staat om veranderingen te realiseren: gewetensgevangenen komen vrij, discriminerende wetten worden aangepast, slachtoffers van mensenrechtenschendingen krijgen gerechtigheid. Ook kunnen we met de steun van de Nationale Postcode Loterij onderzoek doen naar oorlogsmisdrijven en burgers in conflictgebieden beschermen.’

‘Steun belangrijker dan ooit’

‘Deze steun is nu belangrijker dan ooit. Op veel plaatsen ter wereld – ook dicht bij huis – worden mensenrechten met voeten getreden door onderdrukkende regeringen. Vreedzame demonstranten worden gevangengezet, media die een tegengeluid laten horen worden gesloten en de onafhankelijke rechtsspraak wordt aangetast. Dankzij de bijdrage van de deelnemers aan de Postcode Loterij is Amnesty International in staat krachtig weerstand te bieden tegen deze zorgwekkende trends. En mobiliseren we wereldwijd steun voor meer respect voor de mensenrechten. Deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij: heel veel dank!’

Amnesty International dankt de Nationale Postcode Loterij

Gewetensgevangenen kwamen vrij

Met de jaarlijkse donatie van de Nationale Postcode Loterij maakt Amnesty International zich wereldwijd hard voor mensenrechtenverdedigers die onterecht gevangenzitten. Ze werden vastgezet omdat ze kritiek uitten op hun regering, omdat ze vreedzaam demonstreerden, omdat ze opkwamen voor rechten van vrouwen, etnische minderheden of het milieu. Amnesty voerde actie voor hun vrijlating. In 2021 kwamen tientallen gewetensgevangenen wereldwijd weer op vrije voeten. Een van hen is Ali al-Nimr uit Saudi-Arabië. Hij zat 10 jaar gevangen – waarvan 6 jaar in de dodencel. In 2012 werd hij op 17-jarige leeftijd gearresteerd nadat hij deelnam aan een demonstratie tegen de regering. ‘We zijn dankbaar voor alles wat Amnesty-supporters hebben gedaan om Ali van de dood te redden,’ liet zijn advocaat weten.

Wetten werden gewijzigd

In diverse landen werden in 2021 wetten gewijzigd, waardoor de rechten van mensen beter worden beschermd. Daarvoor initieerde Amnesty International lobby- en publieksacties, mede gefinancierd door de Postcode Loterij. Zo werd de doodstraf afgeschaft in Sierra Leone, Malawi en de Amerikaanse staat Virginia. In Hongarije werd een wet uit 2017 ingetrokken die het werk van maatschappelijke organisaties bemoeilijkte. Ook in ons eigen land stimuleerden wij wetgevers om mensenrechten beter te waarborgen. Amnesty voert intensief actie, én met succes, voor aanpassing van de verkrachtingswetgeving in Nederland met de campagne Let’s Talk About YES.

Crisisonderzoek

In crisisgebieden overal ter wereld verricht Amnesty’s Crisis Response Team razendsnel onderzoek om te voorkomen dat bewijsmateriaal verloren gaat of door de autoriteiten wordt weggewerkt. In 2021 rapporteerde dit team ijzingwekkende oorlogsmisdrijven, variërend van massagraven, plundering en wijdverbreide verkrachting in de Ethiopische provincie Tigray tot martelingen, buitengerechtelijke executies en moorden door de Taliban en andere partijen in Afghanistan. Deze misdrijven moeten – te midden van alle chaos – zorgvuldig worden vastgelegd, opdat de schenders later ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Dat ons Crisis Response Team zo snel oorlogsmisdrijven kan vastleggen in crisisgebieden – zoals het dat nu ook doet in Oekraïne – is mede te danken aan de extra financiering die wij van 2016 tot 2019 ontvingen van de Nationale Postcode Loterij voor het project Protect Civilians. Dit project stond aan de basis van onze crisisoperaties, die inmiddels zijn uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van Amnesty’s werk.