Amnesty.nl maakt gebruik van cookies om de content beter op uw voorkeur af te kunnen stemmen.     Meer informatie

Saudi-Arabië

© Panos Pictures

Sinds begin 2011 in de Arabische regio protesten uitbraken, voeren de Saudische autoriteiten een klopjacht op iedereen die kritiek uit. Alle belangrijke mensenrechtenverdedigers zitten inmiddels lange gevangenisstraffen uit, hebben gedwongen hun activiteiten gestaakt of zijn het land ontvlucht. Saudi-Arabië voert veelvuldig executies en lijfstraffen uit. Vrouwen worden er volgens de wet en in de praktijk gediscrimineerd.

Nieuws

Blogberichten

Het eerbetoon van een moeder op de verjaardag van haar zoon die in Saudi-Arabië in afwachting is...
Wat hebben de mannen op de foto met elkaar gemeen? Het zijn allebei Saudiërs en ze zijn allebei...
Op vrijdag 18 maart begint het jaarlijkse Movies that Matter Festival in Den Haag. Een week lang...

Amnesty’s doelstellingen:

Vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering bevorderen

In Saudi-Arabië zijn sinds 2011 alle publieke bijeenkomsten, waaronder demonstraties, verboden. Wie dit verbod schendt, wordt opgepakt, vervolgd en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld voor aanklachten als ‘mensen ophitsen tegen de autoriteiten’. De Saudische wetgeving maakt het mogelijk om mensen voor dit soort vage ‘vergrijpen’ voor tien jaar of meer op te sluiten of lijfstraffen op te leggen. Ook voor het oprichten van een mensenrechtenorganisatie of het sturen van een tweet kun je op grond van de wet een forse celstraf krijgen.

Amnesty International voert actie om ervoor te zorgen dat die wetgeving wordt aangepast. We verzoeken de Saudische autoriteiten om hervormingen en dringen er bij de autoriteiten van Nederland en de EU op aan hetzelfde te doen.
> Lees meer over de Saudische wetgeving

Mensenrechtenverdedigers ondersteunen

De mensenrechtenbeweging in Saudi-Arabië is klein. En door de klopjacht die de autoriteiten de laatste jaren op mensenrechtenverdedigers voerden, is er weinig meer van over. Toch krijgt via social media het werk van deze steeds kleiner wordende groep een steeds groter bereik. Bovendien dient een nieuwe generatie actievoerders zich aan.

Deze nieuwe generatie moet getraind worden in het doen van mensenrechtenwerk, zoals het verzamelen en verspreiden van bewijs over mensenrechtenschendingen. Amnesty ontwikkelt daarvoor trainingsmateriaal. Daarnaast ondersteunt Amnesty mensenrechtenverdedigers met technologie. Die moet ervoor zorgen dat zij informatie over mensenrechtenschendingen op een veilige manier kunnen delen met elkaar en met de buitenwereld.

Amnesty vraagt om de vrijlating van mensenrechtenverdedigers en dringt er bij de Nederlandse en EU-autoriteiten op aan hetzelfde te doen. Zo stonden sinds september 2014 anderhalf jaar lang elke vrijdag twee actievoerders voor de deur van de Saudische ambassade in Den Haag. Daar vroegen we om de vrijlating van blogger Raif Badawi - die elke vrijdag vijftig stokslagen kan krijgen - en andere Saudische mensenrechtenverdedigers. Op 26 februari 2016 lieten we op de stoep een permanente boodschap achter. We blijven ons op verschillende manieren inzetten voor de vrijlating van mensenrechtenverdedigers.
> Lees meer over Saudische mensenrechtenverdedigers

Gerbert van der Aa schreef in de Wordt Vervolgd van mei 2016 over vrouwenrechten in Saudi-Arabië. 'Vrouwen in Saudi-Arabië mochten in 2015 voor het eerst stemmen en werken steeds vaker buitenshuis. Toch is het dankzij de sharia nog een van de vrouwonvriendelijkste landen ter wereld. Of de nieuwe koning daar verandering in gaat brengen is onduidelijk. "Ik ken veel Saudiërs die alleen maar conservatiever worden".’ Lees het hele artikel.

Internationale druk opvoeren

Hervormingen in Saudi-Arabië zullen niet tot stand komen zonder druk. Aangezien de interne druk in de kiem wordt gesmoord, is internationale druk hard nodig. Maar de wereld kijkt weg.

Handelsbelangen, behoefte aan stabiliteit in de regio, beweringen dat ‘stille diplomatie’ in het geval van Saudi-Arabië beter zou werken dan openbare kritische geluiden – al deze zaken weerhouden Europese autoriteiten, die op papier met de mensenrechten begaan zijn, ervan openlijk kritiek op de Saudische autoriteiten te leveren. Stille diplomatie, voor zover die al plaatsvond, heeft tot nu toe niet gewerkt. Daarom vragen Saudische mensenrechtenverdedigers en Amnesty om publieke uitspraken.
> Lees hoe Amnesty lobbyt bij Nederland en de EU