Ledenraad Flevoland / Noord-Holland / Utrecht


Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1977
Opleiding: Internationale betrekkingen en Bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam
Werkkring: gemeente, COA, UNDP, PAX, Transvisie
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: landenmedewerker
Robin Blom

Robin Blom

 

Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1968
Opleiding: WO Geneeskunde en MMM (Masters of Medical Management)
Werkkring:  psychiater en waarnemend geneesheer-directeur
Ida de Boer

Ida de Boer

 

Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1956
Opleiding: Universiteit van Amsterdam en Institute of Social Studies
Werkkring: Advocacy adviseur Mama Cash, Senior gender adviseur KIT, Senior Beleidsadviseur/Programma Manager Vrouwenrechten en Gendergelijkheid Hivos, programmamedewerker Zuidelijk Africa Hivos, Programma Coördinator Women and Development Training Program ISS

Ireen Dubel

 

Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1947
Opleiding: WO
Werkkring: buurthuiswerk, lokaal bestuur, Tweede Kamer, zelfstandig
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: Tweede termijn Ledenraad, lid Financiële Commissie van de Ledenraad

Marius Ernsting

 

Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1968
Opleiding: Kunstgeschiedenis en theologie
Werkkring: tentoonstellingsmaker. Daarvoor: Journalist Nederlandse Publieke Omroep, Hogeschooldocent visuele communicatie en cultuurgeschiedenis, Coördinator Nederlandse Studentenpastoraat
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: flexvrijwilliger, tweede termijn Ledenraad
Erna Flokstra

Erna Flokstra

 

Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1987
Opleiding: bachelor School voor Journalistiek Utrecht en WO Master Privaatrecht
Werkkring: jurist, Kroes Advocaten Immigration Lawyers. Voorheen peer-educator  bij Diversion bij het project “Wie grijpt in?”, een samenwerking met het Openbaar Ministerie, vrijwilliger Because We Carry in een vluchtelingenkamp op Lesbos, vrijwilliger Stichting Rechtswinkel Migranten
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid, tweede termijn Ledenraad
Irene van der Fluit

Irene van der Fluit

 

Woonplaats: Heemstede
Geboortejaar: 1961
Opleiding: Nederlands en Internationaal Recht, Universiteit Leiden
Werkkring: eigenaar Contract Care & Consultancy sinds 2016, Juridisch adviseur Ministerie EKZ, gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Haarlemmermeer, Arnhem, Wethouder financiën, sociaal domein, burgerparticipatie en communicatie
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: tweede termijn Ledenraad, lid Commissie Int. Beleid, lid Financiële Commissie, collecte coördinator

Carmen van der Hoff

 


Woonplaats:
 Amsterdam
Geboortejaar: 1991
Opleiding: Master ontwikkelingseconomie
Werkkring: bestuurder Rank a Brand, wijkvrijwilliger Amsterdam
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid

Jiska Klein

 


Woonplaats:
 Utrecht
Geboortejaar: 1987
Opleiding: Master Turkish Studies Universiteit Leiden/Istanbul
Werkkring: persoonlijk medewerker voorzitter FNV, beleidsadviseur FNV Jong
Mirjam van Leussen

Mirjam van Leussen

 


Woonplaats:
Amsterdam
Geboortejaar: 1958
Opleiding: HBO
Werkkring: adviseur informatievoorziening gemeente Amsterdam, voormalig raadslid stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid
Roya Moayyed

Roya Moayyed

 

Woonplaats: Amsterdam
Geboortejaar: 1993
Opleiding: Master Culture, Organization & Management, Vrije Universiteit Amsterdam
Werkkring: Amsterdam Bij1, Dekolonisatie Netwerk Voormalig Nederlands-Indië, Humanity in Action, Veldwerkonderzoek & dataverzameling onderzoeksbureau Trajan
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: flexvrijwilliger
Lisa Nussy

Lisa Nussy

 


Woonplaats:
Amsterdam
Geboortejaar: 1974
Opleiding: Doctoraal technische scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen
Werkkring: senior onderzoeker coördinatie Verantwoordingsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer, diaken in de protestantse kerk, voorheen griffier gemeenteraad, senior beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid, lid van Provinciale Staten in Utrecht
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: Tweede termijn Ledenraad, lid Agendacommissie
Anke Swets

Anke Swets

 


Woonplaats:
Amsterdam
Geboortejaar: 1982
Opleiding: Rechtsgeleerdheid (Europees & Internationaal recht (VU) en Public International Law (UvA))
Werkkring: jurist bij Gemeente Amsterdam en Servicepunt71 (2009-2018); heden Legal Counsel bij Vattenfall N.V.
Felix Yeboah

Felix Yeboah