Vergadering van de Ledenraad in 2016
© Marieke Wijntjes

De taken van de Ledenraad

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn het toezicht houden op het bestuur en het onderhouden van contact met de leden van Amnesty International onder andere door het bijwonen van regiodagen. Het bestuur bestuurt de vereniging; de Ledenraad controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders (zoals beleidsplan en begroting) blijft. De Ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

De Ledenraad vergadert twee maal per jaar onder voorzitterschap van een technisch voorzitter. Het hele bestuur en managementteam zijn bij de vergaderingen van de Ledenraad aanwezig. De vergaderingen worden ondersteund door het landelijk secretariaat. De agenda voor de vergaderingen van de Ledenraad wordt opgesteld door een Agendacommissie bestaande uit twee door de Ledenraad te benoemen ledenraadsleden, twee bestuursleden, de vergadervoorzitter en directeur van het kantoor.

Ledenraadsleden zijn gekozen door de leden in hun regio, maar vertegenwoordigen binnen de Ledenraad alle Amnesty-leden. Zij worden geacht om drie jaar lang het reilen en zeilen van Amnesty Nederland en gedeeltelijk ook Amnesty International te volgen. Het bijwonen van de vergaderingen van de Ledenraad en de jaarlijkse regiodag zijn verplichte taken.

Ga terug naar de Ledenraad