Ledenraad Zuid-Holland/ Zeeland

Woonplaats: Den Haag
Geboortejaar: 1991
Opleiding: Master (WO) Advanced Migration Studies (Universiteit van Kopenhagen)
Werkkring: trainee Programma Duurzaamheid Gemeente Den Haag
Anne Alblas

Anne Alblas

 

Woonplaats: Voorburg
Geboortejaar: 1949
Opleiding: WO
Werkkring: voormalig beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van de organisatie van de Rijksoverheid. Huidig gepensioneerd en als vrijwilliger actief op een VMBO-school en geeft o.a. bijles wiskunde en hij is een ‘taalmaatje’ van een statushouder
Han van den Broek

Han van den Broek

 

Woonplaats: Rotterdam
Geboortejaar: 1973
Opleiding: WO Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, specialisaties straf- en bestuursrecht
Werkkring: advocatuur, rechtspraak en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid afdeling Rotterdam
Stella Groenhof

Stella Groenhof

 


Woonplaats:
Rijswijk
Geboortejaar: 1957
Opleiding: Universitair, Biologie
Werkkring: Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Ministerie OCW.
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: lid lokale groep sinds 1974, contactpersoon. Derde termijn Ledenraad

Jeannette Ridder-Numan

 

Woonplaats: Vlaardingen
Geboortejaar: 1953
Opleiding: Fysische Chemie universiteit Utrecht, gepromoveerd universiteit Groningen
Werkkring: gepensioneerd en actief in vrijwilligerswerk (sinds 1978 bij AINL) en politiek. Tweede termijn Ledenraad

Marianne Rots

 

Woonplaats: Gorinchem
Geboortejaar: 1959
Opleiding: Geneeskunde Universiteit van Amsterdam, opleiding Interne Geneeskunde Universiteit van Amsterdam
Werkkring: arts, internist acute geneeskunde momenteel werkzaam in het Tropencentrum van het Amsterdam UMC, locatie AMC, keuringen na bezoek tropen en daarnaast (als vrijwilliger) voorzitter van de Johannes Wier Stichting
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid, tweede termijn Ledenraad

Fransje Snijders

 

Woonplaats: Den Haag
Geboortejaar: 1985
Opleiding: Rechten, Notarieel Recht, Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
Werkkring: Beleidsadviseur Juridische Zaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid, tweede termijn Ledenraad

Sahidah Somer

 

Woonplaats: Den Haag
Geboortejaar: 1979
Opleiding: rechtenstudie Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden.
Werkkring: universitair docent internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht, en onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Hij is lid van het Comité van de International Law Association inzake de Rol van het Internationaal Recht in het Duurzaam Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen voor Ontwikkeling, en gastdocent voor Amnesty International Den Haag.
Kennis van/activiteiten bij Amnesty:Tweede termijn Ledenraad

Otto Spijkers