Ledenraad Noordoostpolder/ Overijssel/ Gelderland


Woonplaats: Lengel
Geboortejaar: 1946
Opleiding: HBO geschiedenis, educatief uitgever
Werkkring: directeur culturele instelling, divers redactiewerk o.a. Peace Brigades International, voorlichter bij een gemeente, Vluchtelingenwerk aanmeldcentrum Zevenaar
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: flexvrijwilliger
Evelyn Crince

Evelyn Crince

 


Woonplaats:
 Culemborg
Geboortejaar: 1963
Opleiding: HBO+
Werkkring: onderwijs, lokaal bestuur (wethouder), beleidsontwikkelaar gemeente, divers bestuurswerk, voormalig voorzitter Ledenraad van de VARA, heden lid van het presidium Ledenraad BNNVARA
Jur Marringa

Jur Marringa

 

Woonplaats: Zutphen
Geboortejaar: 1961
Opleiding:
 HBO+
Werkkring: unitleider Primair onderwijs en lerares
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: collectant
Mirna van Oldeniel

Mirna van Oldeniel

 

Woonplaats: Nijmegen
Geboortejaar: 1958
Opleiding: 
WO Nederlandse taal en letterkunde Nijmegen, postdoc Informatiekunde en Informatietechnologie
Werkkring: leermiddelenontwikkelaar aan het Centrum voor Mondiaal Onderwijs, medeoprichter van het Platform Mensenrechteneducatie
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid, gastdocent, contactpersoon Landelijke Internetgroep, tweede termijn Ledenraad

Harry de Ridder

 


Woonplaats: Nijmegen
Geboortejaar:  1944
Opleiding: Universiteit, sociologie, economie, antropologie
Werkkring: ontwikkelingswerk (Oxfam)-Novib, Senior lobbyist Brussel en Den Haag mensenrechten en conflicten Wetenschappelijk medewerker UvA m.b.t. Afrika
Jan Ruyssenaars

Jan Ruyssenaars

 


Woonplaats:
Nijmegen
Geboortejaar: 1997
Opleiding: WO
Werkkring: onderwijs, raadswerk in verscheidene medezeggenschapsorganen
Stijn van Uffelen

Stijn van Uffelen

 

Woonplaats: Renkum
Geboortejaar: 1990
Opleiding: WO Rechten
Werkkring: bijbaantjes naast de studie waaronder horeca, klantenservice en het geven van tentamentrainingen
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: voorzitter bestuur studentengroep en gastdocent
Jasmijn Verwijs

Jasmijn Verwijs

 

Woonplaats: Nijmegen
Geboortejaar: 1951
Opleiding: Doctoraal Wijsbegeerte
Werkkring: Algemene Bank Nederland, onderzoeker Universiteit Utrecht
Kennis van/activiteiten bij Amnesty: groepslid, gastdocent, derde termijn Ledenraad

Rinus van de Warreburg