Een kind in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos (2018).
© Adam Berry/Getty Images

Vluchteling of asielzoeker?

Iemand die naar een ander land verhuist, is een migrant. Maar wat is het verschil tussen een vluchteling en asielzoeker? Deze benamingen komen veel voor in het nieuws, maar wat houden ze in? En welke rechten hebben zij?

Een vluchteling is iemand die in zijn eigen land terecht bang is voor vervolging of geweld.

  • Vluchtelingen moeten niet gedwongen worden teruggestuurd naar een land waar ze het risico lopen het slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen.
  • Vluchtelingen moeten niet gediscrimineerd worden.
  • Vluchtelingen moeten toegang hebben tot werk, huisvesting en onderwijs.
  • Vluchtelingen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun eigen identiteit en reispapieren kunnen behouden.

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept, maar nog geen verblijfsvergunning heeft gekregen.

  • Asielzoekers hebben het recht om asiel aan te vragen.
  • Asielzoekers moeten niet teruggestuurd worden naar een land waar ze gevaar lopen.
  • Asielzoekers moeten toegang hebben tot een eerlijke en effectieve asielprocedure, en als ze worden teruggestuurd moet dat op een veilige en waardige manier gebeuren.
  • Asielzoekers moeten zich kunnen richten tot de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) als ze daar behoefte aan hebben.

Meer over dit onderwerp