Een rode kaart voor mensenrechtenschendingen rondom sportevenementen
© Getty Images

Wat wil Amnesty?

Om mensenrechtenschendingen die verband houden met grote sportevenementen tegen te gaan of te voorkomen, doet Amnesty International de volgende aanbevelingen:

Gastlanden van een groot sportevenement moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten niet worden geschonden in de context van het evenement.

De organisatoren, zoals de FIFA en het IOC, moeten due diligence-procedures hanteren – dus met gepaste zorgvuldigheid handelen – om ervoor te zorgen dat het sportevenement geen schendingen van mensenrechten veroorzaakt of eraan bijdraagt. Dit betekent dat zij een mensenrechtenbeleid hebben en ook maatregelen nemen om dat uit te voeren.

Alle bedrijven die betrokken zijn bij het huisvesten en organiseren van een groot sportevenement moeten de mensenrechten respecteren en verzekeren dat dit ook geldt voor bedrijven en toeleveranciers waaraan zij werk uitbesteden.

Amnesty wijst erop dat sporters een belangrijk podium hebben. Veel landen zijn gevoelig voor hun publieke en internationale reputatie. Amnesty moedigt sporters aan zich uit te spreken over mensenrechten. Dat kan wel degelijk impact hebben. Tegelijkertijd roept Amnesty sporters op zich goed te (laten) informeren over waar ze naartoe gaan, kritisch te zijn en te kijken wat ze zelf met behoud van eigen veiligheid kunnen doen en ondernemen. Sporters wijzen soms naar de organisatie achter een sporttoernooi die het gastland hebben uitgekozen. Dat mag echter geen reden zijn om je niet over mensenrechtenschendingen uit te spreken.