Grote politiecontrole in Rotterdam
© Robin Utrecht/ANP

Stop etnisch profileren

Amnesty International zet zich in tegen etnisch profileren door de politie en andere wetshandhavers. Maar wat is etnisch profileren eigenlijk? En wat doen we ertegen?

The talk

Voor mensen van kleur is ‘the talk’ een bekend gegeven: op een bepaalde leeftijd, als je oud genoeg bent om zelf de wereld in te trekken, vertellen je ouders je over de realiteit van je huidskleur en de maatschappij waarin je leeft. Over discriminatie, de consequenties, gevaren, risico’s. En ook over (de behandeling door) politie en andere wetshandhavers.

Ouders vertellen je: ‘Spreek hen niet tegen, ook al heb je gelijk. Loop rechtop. Geen plotse bewegingen. En blijf zo beleefd mogelijk.’

© Robin Utrecht / ANP

Etnisch profileren

En ‘the talk’ heeft een reden: zo worden etnische minderheden in Nederland vaker onderworpen aan (extra) controles dan witte Nederlanders, terwijl daar geen objectieve en redelijke rechtvaardiging voor is. Als mensen mede vanwege hun huidskleur gestopt, gecontroleerd of gefouilleerd worden, terwijl daarvoor geen objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat, is er sprake van etnisch profileren.

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daarom in strijd met de mensenrechten. Lees meer.

Coalitie voor de rechtbank in Den Haag in zaak van etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee
© Amnesty International/Pierre Crom

Rechtszaak

Op dit moment loopt er een rechtszaak tegen de Koninklijke Marechaussee vanwege etnisch profileren bij controles aan de Nederlandse grens. Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR, PILP-NJCM en twee individuele burgers hebben de Koninklijke Marechaussee gedagvaard om een einde te maken aan die discriminerende grenscontroles. Wij vragen de rechter om het gebruik van etniciteit in risicoprofilering te verbieden

De rechtszaak draait om de vraag of de Koninklijke Marechaussee bij grenscontroles mensen mede vanwege hun etniciteit mag controleren. Volgens Amnesty International en de andere organisaties leidt dit gebruik van etniciteit in selectiebeslissingen en risicoprofielen tot discriminatie. Volgens het kabinet en de Koninklijke Marechaussee mag het wel. Op 8 december dient het Hoger Beroep bij de Rechtbank van Den Haag. Lees meer. 

 

Amnesty vroeg mensen naar hun ervaringen met controles aan de grens.

Ervaringen met grenscontroles

‘Stond bij de paspoortcontrole in de rij voor Europese paspoorten aangezien ik een Nederlands paspoort heb. Alleen ik werd in de rij aangesproken om mijn paspoort te laten zien. Dit omdat ik er waarschijnlijk niet Nederlands genoeg uitzie.’

‘Het is opvallend dat het “witte deel” van mijn gezelschap door kon lopen en dat mijn deel van het gezelschap werd gecontroleerd.’

Etnisch profileren is pijnlijk, het is schadelijk, het is onacceptabel. Amnesty vroeg mensen naar hun ervaringen met controles aan de grens. Een aantal van hen deelde hun verhaal over etnisch profileren. Lees hier meer over het online onderzoek.