Vluchtelingen in al-Yarmouk, een vluchtelingenkamp ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus (2014)
© unrwa.org

Syrië

De oorlog in Syrië eiste naar schatting al zo’n 400 duizend levens. De helft van de Syriërs is op de vlucht. Zowel het regeringsleger als verschillende gewapende groeperingen maken zich schuldig aan oorlogsmisdrijven en andere mensenrechtenschendingen. Zo bombardeert het leger woonwijken en ziekenhuizen. In de gebieden waar IS heerste, werden mensen in het openbaar geëxecuteerd vanwege onder meer afvalligheid, overspel, diefstal en seksuele geaardheid. Er zijn nog tienduizenden mensen verdwenen. 

 

Meer over dit onderwerp