Zwitserland wijzigt verkrachtingswet en erkent seks zonder toestemming als verkrachting
© Amnesty Switzerland

Zwitserland wijzigt verkrachtingswet en erkent seks zonder instemming als verkrachting

De Nationale Raad van Zwitserland, een van de twee kamers van het parlement, wijzigt de huidige wetgeving en erkent dat ‘seks tegen de wil van een andere persoon’ verkrachting is.

‘De stemming van vandaag is een historische overwinning, niet alleen voor de campagnevoerders, maar voor alle slachtoffers van seksueel geweld in Zwitserland’, zegt Cyrielle Huguenot van Amnesty Zwitserland. ‘Het amendement, waarover op 16 juni 2023 formeel in het parlement zal worden gestemd, markeert het einde van de achterhaalde definitie van verkrachting. Die vereist het gebruik van fysiek geweld, bedreiging of dwang en daarbij werden alleen vrouwen als slachtoffer beschouwd. De wet erkent nu dat alle seks zonder instemming verkrachting is.’

Belangrijke stap tegen seksueel geweld

‘Hoewel er nog veel werk te doen is, is de stemming van vandaag een belangrijke stap op weg naar de bestrijding van wijdverbreid seksueel geweld in Zwitserland en het verbeteren van de toegang tot gerechtigheid voor slachtoffers. De nieuwe wet zal helpen om de houding te veranderen, maar er is meer nodig om institutionele en sociale verandering teweeg te brengen. Het parlement moet nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de opleiding en bewustmaking van de politie en andere wetshandhavers en de hulp aan slachtoffers worden verbeterd. Toestemming moet ook centraal komen te staan ​​in seksuele voorlichting. Openbare statistieken over seksueel geweld moeten beschikbaar worden gesteld en er moeten effectieve voorlichtings- en preventiecampagnes worden gestart’, zegt Huguenot.

Nederland

Ook in Nederland voert Amnesty sinds 3 jaar met de campagne #LetsTalkAboutYES actie om ervoor te zorgen dat het verkrachtingsdelict in de strafwet wordt gewijzigd zodat niet langer dwang centraal staat maar het ontbreken van wederzijdse instemming (consent). Want verkrachting is een mensenrechtenschending en de huidige wet is ouderwets en niet in lijn met de mensenrechten. De verwachting is dat het voorstel voor de nieuwe Wet seksuele misdrijven voor het zomerreces in 2023 wordt behandeld in de Tweede Kamer. De nieuwe wet zou een doorbraak betekenen voor mensenrechten.

Meer over dit onderwerp