© Lou Oates

Sudanese man opgepakt na uitzetting vanuit Nederland

Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Hij leeft nu ondergedoken. Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. Vandaag werd ook bekend dat een Bahreinse asielzoeker na uitzetting werd gearresteerd en mishandeld.

  • Sterke aanwijzingen voor mishandeling
  • Nederlands uitzetbeleid brengt mensen in gevaar

Eduard Nazarski: “De druk om mensen uit te zetten lijkt zwaarder te wegen dan het zorgvuldig inschatten van alle risico’s bij een uitzetting. En zelfs als er overduidelijke signalen zijn dat de uitgezette persoon is blootgesteld aan schendingen en nog steeds ernstig gevaar loopt, is de regering onvoldoende bereid om maatregelen te nemen. De regering moet zich snel voor hun bescherming inzetten en breder kijken hoe ze dit met zorgvuldiger beleid kan voorkomen.“

Uitzetting Sudanese asielzoeker

In december 2017 werd een Sudanese asielzoeker onder begeleiding van vier marechaussees uitgezet waarna hij aan de Sudanese veiligheidsdiensten (National Intelligence and Security Service (NISS)) werd overgedragen. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Na zijn vrijlating legde de Sudanese autoriteiten hem een meldplicht op waaraan hij zich inmiddels onttrekt. Op dit moment leeft hij ondergedoken.

Amnesty maakt zich zorgen over het feit dat de wijze van uitzetting extra risico op vervolging creëert. Zo trok de begeleiding van vier marechaussees veel aandacht van de Sudanese autoriteiten, waarna hij werd opgepakt. Nazarski: “Deze factor wordt tot nu toe te weinig meegewogen in de uitzetprocedure, met alle ernstige gevolgen van dien. Dit is een grote reden tot zorg, ook wat betreft andere (potentiële) uitzettingen naar Sudan of andere landen.”

Aanbevelingen

Amnesty International Nederland wil dat staatssecretaris Harbers signalen over misstanden serieus neemt en dat de betreffende personen in veiligheid worden gebracht. Ook moet de regering haar huidige uitzetbeleid onderzoeken om te voorkomen dat dit soort situaties zich herhalen.

Zie ook ons rapport “Risico’s bij gedwongen terugkeer naar Sudan” met een directe link naar het rapport (maart 2019) https://www.amnesty.nl/content/uploads/2019/03/AMN_19_05_Rapport-gedwongen-terugkeer-Sudan.pdf?x10542

Meer over dit onderwerp