© Amnesty International Nederland

Studenten Amnesty International in actie voor aanpak seksueel geweld in het hoger onderwijs

Meer dan tweehonderd activisten van Amnesty International voeren deze week in 33 steden actie om aandacht te vragen voor de bestrijding van seksueel geweld onder studenten. Met de campagne Let’s Talk About YES roepen studenten hun hoger-onderwijsinstellingen op om het Amnesty-manifest tegen seksueel geweld te ondertekenen.

Dat is hoognodig, want één op de tien vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannen maakte tijdens hun studententijd een verkrachting mee. Dat blijkt uit recent onderzoek van I&O onderzoek in opdracht van Amnesty International. De meeste studenten weten niet bij wie ze op de instelling kunnen aankloppen. Slechts een fractie van de studenten (3 procent) die een verkrachting meemaakte, meldt het bij de vertrouwenspersoon van de onderwijsinstelling. Terwijl 14 procent van de slachtoffers aangeeft problemen met hun studie en/of werk te ervaren en 67 procent daar (ook) andere problemen van ondervindt.

De activisten die deze week actievoeren vinden dat dit zo snel mogelijk moet veranderen.

Manifest ondertekenen

Amnesty-activisten vragen hun instellingen een manifest te ondertekenen waarin zij beloven hun verantwoordelijkheid te nemen. In het manifest staan ​​stappen die hoger-onderwijsinstellingen moeten zetten om seksueel geweld tegen te gaan. Er staan ​​specifieke verbeterpunten in op het gebied van preventie, ondersteuning en procedures. Door het manifest te ondertekenen, committeren de instellingen zich aan het creëren van een veilige omgeving voor hun studenten en medewerkers.

‘Structureel probleem’

Fenna Timsi is student Technische Natuurkunde aan de TU Delft en voert namens Amnesty actie in Delft: ‘Ik hoor veel over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Al voor mijn studie, maar zeker nu ik studeer, hoor ik allerlei verhalen om mij heen van vrienden en kennissen die iets naars meemaken. Dit is echt een structureel probleem en ik hoop dat we dat met deze campagne gaan aanpakken.’

Fenna organiseert samen met andere studenten verschillende acties op haar universiteit rond het thema consent. De TU Delft heeft als instelling nog niet toegezegd te gaan ondertekenen.

Slagkracht

‘We zijn nog met ze in gesprek’, vertelt Fenna, ‘en we hopen dat ze gaan ondertekenen. Want een onderwijsinstelling kan handvatten geven aan de studentengemeenschap om een verschil te maken in hun gedrag, hoe ze met consent omgaan en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een instelling kan veel slagkracht faciliteren in het oplossen van dit probleem zodat studenten zelf ook beter weten: hoe ga ik hier mee om?’

De Vrije Universiteit was op 25 augustus 2021 de eerste universiteit die het manifest ondertekende. De andere hoger-onderwijsinstellingen mogen niet achterblijven. Dit vraagt ​​om urgentie en volledige inzet van alle hogescholen en universiteiten om ook hun rol te pakken en zich in te zetten voor preventie en ondersteuning van uitvoering.

Let’s Talk About YES-actieweek

Van 20 tot en met 25 september 2021 gaan studenten de straat op om hun onderwijsinstellingen aan te sporen snel het manifest te ondertekenen en maatregelen te treffen om seksueel geweld tegen te gaan. Ook willen de activisten bewustzijn creëren bij hun medestudenten.

Zo verzamelen activisten in diverse steden boodschappen van studenten aan het college van bestuur van hun onderwijsinstelling. Ook organiseren zij in veel steden trainingen over hoe je kunt reageren als je seksueel ongewenst gedrag ziet of meemaakt. En ze gaan vooral met studenten zelf het gesprek aan over wat consent nu precies is en hoe je erom vraagt.

Betere wetgeving tegen verkrachting

De actieweek is onderdeel van de Let’s Talk About YES-campagne die zich ook richt op het verbeteren van de huidige wetgeving tegen verkrachting. Nu staat nog dwang centraal in het verkrachtingsdelict. Dit is ouderwets en moet worden aangepast. In lijn met mensenrechtenverdragen moet het ontbreken van instemming (consent) centraal staan ​​in de wet en niet bewijs van dwang. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kwam eerder dit jaar met een veelbelovend wetsvoorstel. Nu moet hij doorpakken en dit zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer sturen.

Meer over dit onderwerp