© Maciej Moskwa/NurPhoto

EU: uitzonderingsmaatregelen normaliseren het ontmenselijken van asielzoekers

De Europese Commissie deed vandaag voorstellen die het Letland, Litouwen en Polen toestaan om af te wijken van EU-regels. Daardoor kunnen deze landen bijvoorbeeld asielzoekers en migranten zestien weken lang vasthouden bij de grens met slechts minimale waarborgen. Amnesty International vindt dit onaanvaardbaar.

Volgens Amnesty International bieden de bestaande regels genoeg mogelijkheden om om te gaan met de aankomst van mensen aan de EU-grenzen met Belarus. De voorstellen van vandaag zullen alleen mensen nog meer straffen omdat dat politieke winst oplevert, asielbescherming verzwakken en de reputatie van de EU in binnen- en buitenland ondermijnen. Als de EU een minderheid van lidstaten toestaat vanwege de aanwezigheid van een paar duizend mensen aan haar grenzen de regels van de EU overboord te gooien, vergooit zij daarmee alle autoriteit die zij heeft op het gebied van mensenrechten en de rechtsstaat. 

Situatie Belarus als excuus gebruikt

De huidige situatie aan de grens met Belarus wordt door sommige landen als excuus gebruikt om de bescherming van asielzoekers af te zwakken en hun anti-migrantenagenda door te drukken. Asielzoekers vier maanden lang gevangenhouden, zonder hen de bescherming te geven waar zij volgens internationaal recht recht op hebben, normaliseert de illegale detentie aan de buitengrenzen van de EU die in de praktijk plaatsvindt.

Uitzonderingsregels maken het alleen maar erger

Asielregels moeten worden gehandhaafd. Landen moeten ze niet kunnen ontwijken via zogenaamde uitzonderingsmaatregelen. Amnesty International vreest dat het voorstel de rechten van mensen zal schenden en de mensenrechtencrisis aan de grenzen alleen maar zal verergeren. En dat het de EU kwetsbaar zal blijven maken voor verdere interne en externe manipulatie en chantage.

De Belarussische president Loekasjenko misbruikt migranten en asielzoekers weliswaar op schandalige wijze, maar hij maakt gebruik van de neiging van de EU zelf om mensen aan hun grenzen te beschouwen als bedreiging. 

De afgelopen weken zijn zeker tien mensen, onder wie een kind van één jaar oud, gestorven aan de Oostgrens van de EU. De Europese Commissie komt vandaag met maatregelen die rechten ondermijnen en het ontmenselijken en lijden van mensen aan de EU-grenzen normaliseren.

Meer over dit onderwerp