Reddingsactie Italiaanse marine
© Amnesty International

Italiaanse deal om vluchtelingen en migranten vast te zetten in Albanië is ‘illegaal en niet werkbaar’

De Italiaanse en Albanese minister-presidenten hebben een overeenkomst getekend om twee centra te bouwen in Albanië waar mensen vastgezet worden die door Italiaanse schepen op zee worden gered. Onder hen zijn ook mensen die op de vlucht zijn en bescherming zoeken.

Elisa De Pieri van Amnesty International reageert op het nieuws: ‘Mensen die op zee worden gered door de Italiaanse autoriteiten, ook mensen die bescherming zoeken in Europa, vallen onder Italiaanse jurisdictie en kunnen niet naar een ander land worden gebracht voordat hun asielaanvraag en individuele omstandigheden zijn onderzocht. Dat is heel simpel. Deze overeenkomst gaat over ‘refoulement’ wat onder internationale en Europese wetgeving verboden is, en waarvoor Italië eerder al werd veroordeeld door het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Het is illegaal, onwerkbaar, en moet worden opgeheven.’

‘Italië beweert dat de mensen die worden vastgehouden vallen onder Italiaanse wetgeving, maar de overeenkomst zal in het echt worden ingezet om nationale, internationale en EU-wetgeving te omzeilen. Dat kan verwoestende gevolgen hebben voor mensen die asiel zoeken, die onderworpen kunnen worden aan lange gevangenschappen en andere schendingen, buiten het bereik van de Italiaanse wettelijke autoriteiten. De Europese Commissie heeft eerder al duidelijk gemaakt dat de EU-asielwet niet toegepast kan worden buiten de EU.’

Oproep van Amnesty International

Details van de overeenkomst moeten nog bekend worden gemaakt, maar een aantal bezwaren is al boven komen drijven. Amnesty International roept de Italiaanse overheid op om zich te houden aan zijn internationale wettelijke verplichtingen over non-refoulement, en om asiel te garanderen. Amnesty International roept de Europese Commissie op om ervoor te zorgen dat lidstaten de Europese wetten op het gebied van asiel niet overtreden.

Achtergrond

Refoulement is de praktijk van het terugsturen van mensen naar een land waar zij risico lopen op mensenrechtenschendingen. Bescherming tegen refoulement is een van de basisrechten van asielzoekers en vluchtelingen. Non-refoulement is een kernwaarde van de internationale vluchtelingenwetgeving, en als onderdeel van het internationale recht is het bindend voor alle staten. Het non-refoulement-principe is ook verankerd in de EU-wetgeving in Artikel 78(1) TFEU en Artikel 18 en 19 van het Europese Charter voor Fundamentele Rechten.

Meer over dit onderwerp