© Too van Velzen

23 hoger onderwijsinstellingen committeren zich aan manifest Amnesty tegen seksueel geweld

Amnesty International vraagt hoger-onderwijsinstellingen in Nederland het manifest ‘Let’s Talk About YES’ tegen seksueel geweld te ondertekenen. Veel instellingen hebben inmiddels ondertekend, en hebben maatregelen genomen om seksueel geweld te voorkomen en slachtoffers goed te begeleiden. Nog niet alle instellingen hebben ondertekend.

11 procent van de vrouwelijke studenten en 1 procent van de mannen heeft tijdens de studie seksuele penetratie zonder instemming meegemaakt. De meesten van hen weten niet waar ze op hun onderwijsinstelling moeten zijn voor hulp. Slechts een fractie van de studenten (3 procent) die een verkrachting meemaakte, meldt het bij de vertrouwenspersoon van de onderwijsinstelling. Amnesty International stelde daarom samen met studenten een manifest op waarmee instellingen zich eraan committeren een veilige omgeving te creëren voor hun studenten en medewerkers.

Van de 42 hoger-onderwijsinstellingen die zijn benaderd, hebben zich nu 23 instellingen gecommitteerd aan het manifest. De meest recente ondertekeningen komen van Hogeschool Saxion, Universiteit Twente en Hogeschool van Amsterdam.

Dit is het resultaat van anderhalf jaar actievoeren met 33 teams in het hele land bij hoger-onderwijsinstellingen.

Bestrijden van seksueel geweld op hoger-onderwijsinstellingen

Hoger-onderwijsinstellingen die het manifest ondertekenen beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld. Ook beloven ze maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de onderwijsinstelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming. Lees er hier meer over.

Elisabeth Minnemann, bestuursvoorzitter Haagse Hogeschool over de reden waarom haar instelling ondertekend: ‘Een kennisinstelling als de onze moet veilig zijn. Een veilige haven, zowel intellectueel als fysiek. Daarom zetten wij ons in tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag’.

Ondertussen zijn er door deze hoger onderwijsinstellingen concrete stappen gezet om seksueel geweld tegen te gaan. Afgelopen november organiseerde Amnesty International in samenwerking met Hogeschool Utrecht een conferentie om hierover uit te wisselen.

Lees hier meer over de conferentie en voorbeelden van concrete stappen.

Meer over dit onderwerp