Let's Talk About Yes: implementatie van het manifest

In de zomer van 2021 lanceerde Amnesty International het Let’s Talk About Yes-manifest voor het hoger onderwijs. Sindsdien hebben hoger onderwijsinstellingen de veiligheid van hun gemeenschap verbeterd. Van nieuwe vormen van effectief communiceren over seksueel geweld met studenten tot de introductie van workshops voor studenten en training van personeel op traumasensitiviteit.

Amnesty International organiseerde samen met Hogeschool Utrecht in november 2022 een conferentie over de voortgang van de implementatie van het manifest. Medewerkers van instellingen deelden ervaringen en kennis.

Lees meer over het probleem
© 2021 Pierre Crom

Workshops

De instellingen die het manifest hebben ondertekend, hebben sindsdien verschillende workshops en trainingen voor hun studenten geïntroduceerd, vaak gegeven door externe partners. De grootste uitdaging is het betrekken van brede en diverse groepen studenten voor deze workshops. Het uitleggen van de noodzaak en het doel, het kiezen van strategische momenten om zichtbaar te zijn voor studenten, en samenwerking met studentenverenigingen zijn manieren waarop instellingen hierin slagen.

Lees meer.

Communicatie en campagnes

Informatiecampagnes zijn belangrijk om studenten te voorzien van kennis over seksueel geweld en consent, en om ze de weg te wijzen naar eventuele hulp en verdere informatie. Dit gebeurt door een mix van online en offline communicatiestrategieën met een eenvoudige boodschap. Voorbeelden hiervan zijn een uitgebreide en duidelijke flowchart die de weg naar hulp en meldingsstructuren inzichtelijk maakt, en passende persoonlijke begeleiding van universiteit naar externe hulp zoals het Centrum Seksueel Geweld.

Lees meer.

© Amnesty International

Traumasensitiviteit onder medewerkers

De eerste persoon die iemand benadert na een ervaring van seksueel geweld is meestal niet de vertrouwenspersoon, maar een medestudent of docent. Taumasensitiviteitstraining helpt medewerkers vertrouwen te hebben in hun vermogen om een student te ondersteunen die hen benadert en een ervaring met seksueel geweld deelt. Medewerkers geven aan bang te zijn om het verkeerde te zeggen of doen ondanks goede bedoelingen, traumasymptomen niet te begrijpen of niet te weten welke begeleiding ze studenten moeten geven. Het bieden van voldoende vaardigheden en kennis zorgt voor een veiligere omgeving voor studenten en docenten.

Lees meer.

Een transparante meldingsstructuur

Transparantie over wat er van de meldingsstructuur en de klachtenregeling verwacht mag worden, is voor studenten de basis om te besluiten gebruik te maken van deze diensten. Effectieve communicatie, inclusief een uitgebreide, gedetailleerde en duidelijke gids voor de meldingsstructuur en ondersteunende diensten, is de eerste stap die instellingen momenteel zetten. De ervaring van medewerkers is dat de toegankelijkheid van hulp en meldingsstructuren is verbeterd door bredere informatie te verspreiden, en te zorgen voor een divers en goed opgeleid team van vertrouwenspersonen die zorgen voor adequate begeleiding naar externe hulp. Ook is er baat bij een laagdrempelig eerste aanspreekpunt.

Lees meer.

Hue Thien Ta, organizer bij de campagne Let's Talk About YES

Het trainen van iedereen binnen de meldingsstructuur

Bij het doen van een melding of indienen van een klacht wordt de klager soms niet traumasensitief behandeld, bijvoorbeeld doordat de klager met suggestieve vragen of verkrachtingsmythes wordt geconfronteerd. Hoger onderwijsinstellingen zijn begonnen met het introduceren van diverse trainingen, die kunnen voorkomen dat mensen, van vertrouwenspersonen tot leden van de externe klachtencommissie, onbedoeld schadelijke normen rond het melden van seksueel geweld in stand houden.

Lees meer.

Let's Talk About YES manifestatieMuseumplein januari 2022
© Amnesty International

Betrokkenheid van studenten

Instellingen betrekken studenten op verschillende manieren en niveaus. Veel instellingen zijn bezig met het institutionaliseren van de rol van studenten bij het bestrijden van seksueel geweld, bijvoorbeeld door deelname in werkgroepen en task forces. Op andere plekken worden studenten betrokken bij onderzoek naar seksueel geweld en het ontwerpen van interventies en workshops. Het kiezen van strategische momenten om zichtbaar te zijn voor studenten, samenwerking met studentenverenigingen en inclusieve taal kunnen allemaal helpen om studenten te bereiken.

Lees meer.

Zelf slachtoffer?

Ben jij slachtoffer van seksueel geweld en zoek je hulp? Kijk dan op www.centrumseksueelgeweld.nl of www.watkanmijhelpen.nl of bel met het Centrum Seksueel Geweld op: 0800 0188.

Gerelateerde artikelen