De presidenten van China en Rusland op een bijeenkomst van BRICS-landen in 2015
© Alexander Nemenov / AFP / Getty Images

Strategische Verkenningen

Bureau Strategische Verkenningen, een initiatief van Amnesty Nederland, brengt nationale en internationale sociale, politieke en juridische ontwikkelingen in kaart die van invloed kunnen zijn op de toekomst van de mensenrechten en op het werk van Amnesty International in het bijzonder.

Via toekomstverkenningen en omgevingsanalyses probeert Strategische Verkenningen nationale en internationale ontwikkelingen en trends te beschrijven en te duiden die voor Amnesty relevant zijn. Zo heeft Amnesty tijdig inzicht in belangrijke maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en kan de organisatie tijdig keuzes maken over wat zij doet en hoe zij dat doet.

Strategische Verkenningen maakt veel gebruik van expertise buiten de organisatie, zoals andere niet-gouvernementele organisaties, denktanks en universiteiten. Er verschijnen regelmatig publicaties (meestal Engelstalig) met bijdragen van experts.

Publicaties

Changing Perspectives on Human Rights

De serie Changing Perspectives on Human Rights onderzoekt mogelijke gevolgen van relevante maatschappelijke, politieke, juridische en technologische trends voor de toekomst van de mensenrechten en het werk van mensenrechtenorganisaties. De reeks bevat essays van vooraanstaande wetenschappers en anderen  die werkzaam zijn binnen het domein van de mensenrechten.

In deze reeks:

Shifting Power and Human Rights Diplomacy

De serie Shifting Power and Human Rights Diplomacy richt zich op opkomende machten en hun huidige en potentiële rol in de internationale bescherming en bevordering van de mensenrechten. De serie bevat essays over het mensenrechtenbeleid van de opkomende regionale machten en wereldmachten. De publicaties uit deze reeks worden verspreid onder belangrijke strategische leiders in ministeries, denktanks, universiteiten en ngo’s die zich bezighouden met mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.

In deze reeks:

Overig

Lars van Troost

Senior policy and strategy adviser, Amnesty Nederland