Een activist van Amnesty demonstreert tijdens het bezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan het Gemeentemuseum in Den Haag tegen de massale opsluiting van Oeigoeren in ‘heropvoedingskampen’ in de Chinese provincie Xinjiang.
© Pierre Crom

China: discriminatie van Oeigoeren

Oeigoeren, Kazakken en andere voornamelijk islamitische minderheidsgroepen in de Chinese regio Xinjiang worden massaal opgesloten in ‘heropvoedingskampen’. Daar worden ze geïndoctrineerd en mishandeld. De meeste familieleden weten niet waar hun opgesloten geliefden zijn en zijn te bang om zich hierover uit te spreken.

Onderdrukking

In Xinjiang worden etnische minderheidsgroepen zoals de Oeigoeren zwaar onderdrukt. Het openlijk of privé uitdrukking geven aan hun religie of cultuur – zoals het dragen van een ‘abnormale’ baard, hoofddoek of sluier, bidden, vasten, alcoholonthouding – of het bezitten van boeken of artikelen over de islam of de Oeigoerse cultuur kan als ‘extremistisch’ worden beschouwd, en kan aanleiding zijn voor opsluiting in een heropvoedingskamp. De vele veiligheidscontroles behoren inmiddels tot het dagelijks leven van inwoners van Xinjiang. Mobiele telefoons worden onderzocht, en het doen en laten van mensen wordt overal gecontroleerd door middel van camera’s met gezichtsherkenningssoftware.

Zware straffen

De circa 1 miljoen mensen die vastzitten in de heropvoedingskampen zijn daar zonder rechtszaak opgesloten. Ze mogen ook geen advocaat inschakelen om hun gevangenschap aan te vechten. Ze zitten vaak maanden vast, zonder te weten wanneer ze voldoende ‘getransformeerd’ zijn. Gedetineerden die weerstand bieden of te weinig ‘vooruitgang’ boeken worden gestraft, onder andere door onthouding van voedsel, eenzame opsluiting of een pak slaag. Er zijn berichten dat er in de kampen doden vallen, onder meer doordat gevangenen zelfmoord plegen omdat ze de wrede behandeling niet aankunnen.

De autoriteiten rechtvaardigen de extreme maatregelen door te zeggen dat die nodig zijn om religieus ‘extremisme’ en ‘terroristische activiteiten’ te voorkomen om zo de ‘etnische eendracht’ en de nationale veiligheid te kunnen garanderen.

Wat doet Amnesty?

We voeren schrijfacties tegen heropvoedingskampen en lobbyen bij Kamerleden en minister van Buitenlandse Zaken Blok om de situatie in Xinjiang te bespreken in bilaterale, EU- en VN-fora.

Ook organiseren we publieksevenementen over onder meer de onderdrukking van etnische minderheden in Xinjiang. We werken vaak nauw samen met andere Nederlandse organisaties die werken voor meer respect voor mensenrechten in China, en organiseerden een activismeworkshop voor Oeigoeren in Nederland.

Meer over dit onderwerp