Wet tegen Homopropaganda in Rusland

Op 11 juni 2013 werd in sneltreinvaart de wet tegen ‘homopropaganda’ door het Russische parlement geloodst. Deze wet verbiedt de propaganda van niet-traditionele seksuele relaties – lees homoseksualiteit – gericht op minderjarigen.

Individuen riskeren bij overtreding van de wet een boete van zo’n 80 euro. Overheidspersoneel kan een boete krijgen tot 800 euro. Wordt homoseksualiteit echter via de media of internet ‘bevorderd’, dan kunnen burgers rekenen op een veel hogere boete, namelijk tussen de 900 en 1.900 euro. Voor overheidsfunctionarissen is de boete in dat geval nog twee keer zo hoog. Organisaties die zich via de media positief uitlaten over homoseksualiteit riskeren een boete van ruim 16.000 euro en een sluiting voor 90 dagen.

Nikolai Alexeyev

Nikolai Alexeyev, een prominente voorvechter van rechten van seksuele minderheden, was de eerste persoon die een boete kreeg voor de verspreiding van ‘homo-propaganda’. Alexeyev plakte in mei 2012 een poster op het stadhuis van Sint-Petersburg met de tekst ‘homoseksualiteit is niet pervers’. Hij kreeg daarvoor een boete van 130 euro. In Sint-Petersburg en sommige andere Russische steden gold al eerder een lokale wet die de propaganda van niet-traditionele relaties verbood.

Meer over dit onderwerp