Drie leden van Amnesty's actiegroep van vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt op bezoek bij regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer

Actiegroep vrouwen tegen seksueel geweld

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International blijkt dat 19 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen heeft meegemaakt dat iemand hun lichaam binnendrong zonder instemming. Verkrachting dus.

Sommige slachtoffers van seksueel geweld zijn zo dapper om hun verhaal te delen in tijdschriften, televisie-uitzendingen of op social media. Er bestond echter nog geen groep die samen actievoert, pleit voor verandering en gesprekspartner is voor professionals en autoriteiten. Amnesty International heeft met dit doel een actiegroep bij elkaar gebracht van negen vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt. Samen met deze actiegroep wil Amnesty dat verbeteringen worden doorgevoerd in de verkrachtingswetgeving en dat er in de Nederlandse samenleving veel meer wordt gesproken over instemming bij seks door middel van de campagne LetsTalkAboutYes.

Cultuur veranderen

‘De actiegroep is voor mij belangrijk omdat ik niet alleen mijn ervaring kan verwerken op persoonlijk vlak, maar ook als collectief werk kan verrichten om een cultuur te veranderen. Ik ben er trots op dat wij op verschillende vlakken als wetgeving, educatie en bewustwording al zoveel teweeg hebben gebracht binnen een korte tijd. Wat ik nog wil bereiken is het nog breder en inclusiever maken. Wetgeving, educatie en bewustwording als het gaat om seksueel geweld bij sekswerkers, lhbti+ en vluchtelingen.’ Lois.

Actiegroep is goud waard

Amnesty International is trots op de actiegroep en is ervan overtuigd dat er veel kracht uitgaat van hun boodschap. De vrouwen in de actiegroep weten als geen ander tegen welke barrières je aanloopt als slachtoffer van seksueel geweld en hoe de wetgeving op dit moment onvoldoende bescherming biedt.

De leden van de actiegroep delen hun ervaringen en adviezen met professionals en beleidsmakers. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemde de gesprekken met hen een ‘gamechanger’. Ook de zedenpolitie noemt de gesprekken met de actiegroep ‘goud waard’.

Ja is ja en nee is nee

‘Mensen komen erachter dat praten met een groep ervaringsdeskundigen waardevoller is dan over deze mensen te praten. Voor mij was het naar buiten treden met mijn verhaal een grote stap in mijn helingsproces. Ik wil met mijn ervaring mensen bereiken, informeren en veranderen. Ik wil dat mijn dochter en alle andere opgroeiende kinderen een ander beeld hebben bij seks en hier anders mee omgaan. Instemming, consent, wederzijds, ben ik ok?, ben jij ok?, wat vind je fijn?, hoe sta je erin?, ja is ja en nee is nee.’ Marcelle

Nationaal Actieplan

Amnesty heeft er samen met het Centrum Seksueel Geweld, de Nationaal rapporteur mensenhandel en Rutgers voor gepleit dat er een Nationaal Actieplan komt om seksueel geweld tegen te gaan. In januari 2023 is het Nationaal actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gepresenteerd.

Actiegroep in actie

De actiegroep schreef tot twee keer toe een advies bij de wetsvoorstellen om de verkrachtingswetgeving aan te passen, nam deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, ging onder andere in gesprek met de regeringscommissaris voor de bestrijding van seksueel geweld en werkte mee aan het BRAVE-lespakket van Amnesty voor voorlichting op scholen.

Meer over dit onderwerp