Onvrijwillige seks=verkrachting

In Nederland zegt bijna één op de vijf vrouwen dat iemand zonder instemming haar lichaam binnendrong, en 3 procent van de mannen. De daders worden veelal niet bestraft. Omdat het slachtoffer geen aangifte doet, omdat de dader niet gepakt wordt, óf – nog pijnlijker – omdat de verkrachting niet als zodanig wordt erkend. Dat gebeurt, omdat de Nederlandse verkrachtingswet erg ouderwets is. Als dwang niet bewezen kan worden, dan ben je volgens de wet niet verkracht. Dat terwijl 70 procent van de slachtoffers ‘bevriest’ en zich daardoor niet kan verzetten. Amnesty vindt dat de verkrachtingswet moet veranderen. Verkrachtingsslachtoffers verdienen een betere bescherming.

Angst voor seksueel geweld, #LetsTalkAboutYES
© Toscanabanana

Weinig veroordelingen

Het merendeel van de verkrachtingen, naar schatting 70 tot 90 procent, wordt niet gemeld bij de politie. Als iemand al naar de politie gaat, wil dat nog niet zeggen dat de zaak ook bij de rechter komt. Een slachtoffer kan besluiten om toch geen aangifte te doen of het Openbaar Ministerie ziet onvoldoende bewijs om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Volgens het CBS registreerde de politie in 2020 2055 meldingen van verkrachting. Volgens het WODC (het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid) werden 160 zaken dat jaar aan de rechter voorgelegd. In 125 zaken kwam het tot een veroordeling.

Seks met instemming #letstalkaboutyes man-man
© Toscanabanana

Wetgeving schendt internationale verdragen

De Nederlandse wetgeving beschermt verkrachtingsslachtoffers onvoldoende. Het Verdrag van Istanbul en het VN-Vrouwenverdrag verplichten Nederland daarom maatregelen te nemen. Zij schrijven voor dat niet fysieke dwang, maar het ontbreken van instemming het relevante criterium voor verkrachting moet zijn. Verkrachting is een ernstige aantasting van iemands seksuele autonomie en een mensenrechtenschending. Amnesty pleit ervoor dat de Nederlandse wet wordt aangepast zodat seks zonder instemming strafbaar wordt als verkrachting.

#LetsTalkAboutYES, Nee!
© Toscanabanana

Wat vindt de Nederlander?

I&O Research deed in opdracht van Amnesty International onderzoek naar hoe Nederlanders aankijken tegen verkrachting en wetgeving hierover. Eén op de vijf vrouwen geeft aan ooit te hebben meegemaakt dat iemand haar lichaam ongewenst binnendrong. 3 procent van de mannen geeft aan dit te hebben meegemaakt. Driekwart van de ondervraagden vindt dat penetratie zonder instemming verkrachting is, ook al is dwang niet aan te tonen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer van angst ‘bevroor’ of onder invloed was.

Lees meer over het onderzoek

‘De wet is een symbool van wat we in onze samenleving goed en fout vinden. Dus zelfs als we niet weten of meer mensen veroordeeld gaan worden, is het belangrijk dat we zeggen dat we vinden dat seks zonder instemming verkrachting is.’

Een slachtoffer van seksueel geweld

onvrijwillige seks is verkrachting #letstalkaboutyes
© Toscanabanana

Nederland past de wet aan

De huidige wet beschermt slachtoffers van verkrachting onvoldoende. Daar is minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het gelukkig mee eens. In mei 2020 publiceerde hij daarom een conceptwetsvoorstel. Dat voorstel maakte onvrijwillige seks weliswaar strafbaar, maar nog steeds niet als verkrachting. Daarom startte Amnesty de campagne #Let’sTalkAboutYES. Activisten gingen de straat op om in gesprek te gaan over wederzijdse instemming bij seks, een actiegroep van vrouwen die een verkrachting meemaakten benadrukte het belang van goede wetgeving en meer dan 53.000 mensen schreven een kaart aan de minister. Met succes: de minister liet de Kamer weten dat hij terugging naar de tekentafel. En op 8 maart 2021 kwam hij met een wetsvoorstel waarin hij alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar stelt als verkrachting.

Lees meer

Amnesty is verheugd dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar wil stellen als verkrachting. Dat is een doorbraak voor vrouwenrechten en mensenrechten omdat de lichamelijke integriteit en seksuele autonomie voorop worden gesteld. Het is een duidelijke verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel van de minister waarin nog een verschil werd gemaakt tussen verkrachting en ‘seksuele interactie tegen de wil’, waarvoor de helft van de strafmaat zou gelden.

Wel heeft Amnesty nog enkele vragen bij het wetsvoorstel. Zo is er in het wetsvoorstel sprake van drie varianten van verkrachting, die van elkaar verschillen in strafmaat en verjaringstermijn. Amnesty vraagt zich af waar de minister die grote verschillen in strafmaat en verjaringstermijn op baseert. Daarnaast pleit Amnesty ervoor om te verduidelijken dat er geen sprake was van nalatigheid maar van opzet bij de dader wanneer een slachtoffer bevriest van angst en zich daardoor niet meer kan verzetten. Niet bewegen, niet reageren of stil zijn, zijn duidelijke indicaties dat de persoon geen instemming geeft. Ook vragen we aandacht voor de wachttijden en achterstanden in verkrachtingszaken. We vragen de minister duidelijkheid te geven over de capaciteit die nodig is om deze achterstanden weg te werken.

Een wet waarin instemming centraal staat, helpt ook het maatschappelijk bewustzijn over verkrachting en gezonde seksuele interactie te vergroten. Meer voorlichting en maatschappelijke discussie moeten daar verder ook aan bijdragen. Amnesty voert hiervoor campagne: #letstalkaboutyes

 

Wanneer is er sprake van instemming voor seks?

Om seks te hebben moet je weten dat de andere persoon ook seks met jou wil. Dit betekent niet dat je een contract hoeft te ondertekenen. Je moet wél communiceren met je partner om er zeker van te zijn dat je allebei seks wilt. Dat is niet altijd makkelijk, maar oefening baart kunst.

Als algemene regel geldt: Twijfel je? Vraag het. Twijfel je nog steeds? Stop. Als iemand slaapt of buiten bewustzijn is, en niet kan reageren, kan iemand geen instemming geven voor seks. Ook niet als die persoon eerder instemde. Hij of zij kan op dat moment namelijk geen instemming geven. Je moet dan stoppen.

Lees meer

Geen verzet betekent nog geen instemming

In Nederland wordt een verdachte van verkrachting vaak niet veroordeeld omdat er geen sprake zou zijn van dwang. Maar dat iemand zich niet kan verzetten, wil nog niet zeggen dat die persoon instemming geeft voor seks. In 70 procent van de verkrachtingen kan het slachtoffer zich niet verzetten omdat zij of hij letterlijk verstijft van angst. Dit wordt ook wel freezing of tonic immobility genoemd. Ook komt het voor dat het slachtoffer gedrogeerd is en zich daardoor niet kan verzetten.

Ons stereotype beeld van de verkrachter klopt niet. Meestal is het geen vreemde man die een vrouw aanvalt vanuit een donker steegje. De pijnlijke realiteit is dat in 80 procent van de verkrachtingszaken de dader een bekende is van het slachtoffer.

Zelf slachtoffer?

Ben jij slachtoffer van seksueel geweld en zoek je hulp? Kijk dan op www.centrumseksueelgeweld.nl of www.watkanmijhelpen.nl of bel met het Centrum Seksueel Geweld op: 0800 0188.

 

Wordt je ook lid van Amnesty? Je bent al lid vanaf 10 euro per jaar.

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

Ja, ik doe mee