Demonstranten in Polen betuigen steun aan Elzbieta Podlesna, die wordt vervolgd vanwege het verspreiden van afbeeldingen van Maria met een halo in de regenboogkleuren, symbool van de internationale homobeweging.
© 2019 SOPA Images
Pride walk in Plock, Polen. Aug 2019
© Amnesty

De strijd tegen lhbti’ers

In de aanloop naar de verkiezingen in oktober 2019 beloofde PiS de Poolse bevolking te beschermen tegen lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti). Vicepremier Jaroslaw Kaczynski schildert hen af als een bedreiging voor het traditionele gezin, de Poolse identiteit en de staat. De strijd tegen lhbti’ers werd opgevoerd nadat de burgemeester van Warschau, Rafal Trzaskowski, op 19 februari 2019 een belangrijk manifest ondertekende waarin hij steun en bescherming beloofde aan de lhbti-gemeenschap.

Lees meer


Een van de zaken die de burgemeester wil invoeren, zijn schoollessen tegen discriminatie. Daarbij komen ook genderidentiteit en seksuele geaardheid aan de orde. Kaczynski is hier mordicus tegen. Sommige PiS-politici repten meteen over het gevaar van ‘masturberende kleuters’ als gevolg van de lessen.
Protest in Polen tegen de inperking van het recht op abortus, Warschau, 2 juli 2018
© Grzegorz Żukowski

Aanscherping abortuswet

In Polen is een strenge abortuswet van kracht. Alleen als de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting of incest of als het leven van de vrouw in gevaar is, mogen Poolse vrouwen abortus plegen. Eerder mocht een vrouw ook een abortus ondergaan als de ongeboren baby ernstige afwijkingen heeft. Op 22 oktober 2020 oordeelde het Constitutioneel Hof echter dat abortus nu ook in strijd is met de Grondwet wanneer de foetus geen kans op leven heeft. Van alle abortussen wordt 96 procent uitgevoerd omdat de ongeboren baby ernstig ziek is en zal overlijden.

Lees meer


Nu dit is verboden, zullen vrouwen naar het buitenland uitwijken of besluiten een illegale, onveilige abortus in eigen land te ondergaan. Dat brengt hun recht op leven en op gezondheid in gevaar. Na de aanscherping van de abortuswet is in Polen wekenlang massaal geprotesteerd.
Vrouwen protesteren tegen het voornemen van de Poolse autoriteiten om uit het Verdrag van Istandbul te stappen dat vrouwen beschermt tegen geweld
© Grzegorz Żukowski

Geweld tegen vrouwen

Polen gaf in juli 2020 aan dat het zich terugtrekt uit het verdrag van de Raad van Europa dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld bestrijdt. Volgens de Poolse minister van Justitie Ziobro bevat dit Verdrag van Istanbul ‘elementen van een ideologie die wij schadelijk achten’. Volgens hem worden vrouwen in Polen voldoende beschermd tegen geweld dankzij hervormingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Bovendien toont het verdrag volgens de autoriteiten geen respect voor religie.

Lees meer


Het verdrag verplicht scholen om voorlichting te geven over geweld tegen vrouwen. Eerder noemde Ziobro het verdrag ‘een verzinsel, een feministische creatie met als doel het rechtvaardigen van een homo-ideologie’. Veertig landen hebben het Verdrag van Istanbul ondertekend, waaronder Nederland en België.

De mensenrechtensituatie in Polen

Voer actie voor Elzbieta, Anna en Joanna