© Amnesty International (foto: Jorn van Eck)

Collecte-wijkhoofd, dit is goed om te weten

De organisatie van onze landelijke collecte kan ieder jaar rekenen op de inzet van velen. Bijvoorbeeld van onze wijkhoofden. Die helpen mee om een zo groot mogelijke opbrengst te realiseren. De collecte is namelijk een onmisbare inkomstenbron voor Amnesty. Om onze onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom is de collecte zo belangrijk.

Als wijkhoofd ben je verantwoordelijk voor de collecte in een deel van een collectegebied. Dat is een belangrijke taak, omdat je de schakel bent tussen de collecte-coördinator en de collectanten in jouw wijk. Je zorgt bijvoorbeeld voor de route die de collectanten kunnen lopen en voor een planning. Verder zorgt het wijkhoofd voor het uitdelen en innemen van de collectebussen, voor de verspreiding van de legitimatiebewijzen en van de andere materialen die de collectanten nodig hebben. Ook telt het wijkhoofd het opgehaalde geld. Meer informatie (o.a. handleidingen, declaratieformulieren) vind je bij de collecte-coördinatoren.

Contact Meld je aan