© Amnesty International (foto: Karen Veldkamp)

Collectecoördinator, dit is goed om te weten

De collectecoördinatoren vormen de spil van onze landelijke collecte. Zij zorgen jaarlijks voor een enorme som geld voor ons mensenrechtenwerk. Om onze onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom is de collecte zo belangrijk.

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de collecte in jouw collectegebied. Je zorgt voor de planning en de looproute voor collectanten in jouw collectegebied. Andere belangrijke taken zijn:

  • Het uitdelen (en weer innemen) van de collectebussen aan de collectanten.
  • Aanspreekpunt voor de collectanten in jouw collectegebied.
  • Het tellen van de opbrengst.
  • Het verzorgen van de bijbehorende administratie.

Is het collectegebied erg groot, dan kan de collecte-coördinator hulp krijgen van een wijkhoofd, die de organisatie in een deel van het gebied organiseert.

Contact Meld je aan