© Juan Pablo Cohen - La Opinión

Colombia

Decennia lang werd Colombia geteisterd door een gewapend conflict tussen guerrillabewegingen als de FARC en ELN enerzijds en het regeringsleger en paramilitairen anderzijds. Door deze strijd kwamen meer dan 220 duizend mensen om. De rechten van inheemse groeperingen, Afro-Colombianen, boerengemeenschappen en mensenrechtenverdedigers werden ernstig beknot. Daders van mensenrechtenschendingen gingen veelal vrijuit.

In augustus 2016 bereikten de FARC en de regering een vredesovereenkomst. Op 2 oktober 2016 echter bepaalde de bevolking door middel van een referendum dat zij niet instemt met het vredesakkoord.