© Juan Pablo Cohen - La Opinión

Colombia

Decennia lang werd Colombia geteisterd door een gewapend conflict tussen guerrillabewegingen als de FARC en ELN enerzijds en het regeringsleger en paramilitairen anderzijds. Door deze strijd kwamen meer dan 220 duizend mensen om. De rechten van inheemse groeperingen, Afro-Colombianen, boerengemeenschappen en mensenrechtenverdedigers werden ernstig beknot. Daders van mensenrechtenschendingen gingen veelal vrijuit.

In augustus 2016 bereikten de FARC en de regering een vredesovereenkomst. Dit betekende echter niet dat er een einde kwam aan het gewapende geweld. De complexe strijd, die intussen meer dan vijftig jaar lang woedt, ging ook na het vredesakkoord gewoon door. De guerrillabewegingen, de drugsbendes en de paramilitairen, maar ook het Colombiaanse leger, zijn allemaal schuldig aan misdaden.

Begin 2018 waren er nog steeds circa 7 miljoen binnenlandse vluchtelingen op een totale bevolking van 50 miljoen. Dit zorgt voor een enorme druk op de samenleving.

Meer over dit onderwerp