Het gebouw van de ngo ‘Memorial’ in Moskou is besmeurd met graffiti: ‘Buitenlandse agent. Love USA’ (2012).
© Yulia Orlova/HRC Memorial

Rusland

In 2016 werd in Rusland een aantal wetten aangenomen die de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering nog verder aan banden leggen. De lijst van organisaties die zijn geregistreerd als ‘buitenlandse agent’ groeide en de dreiging tegen het Amnesty-kantoor in Moskou nam toe. Amnesty verzet zich tegen deze ontwikkelingen door de positie van Russische mensenrechtenorganisaties te helpen versterken.

Lees meer
© Amnesty International

China

De Chinese autoriteiten lieten in 2016 opnieuw sterk blijken dat ze internationale inmenging niet tolereren, vooral op het gebied van mensenrechten. Anderen hebben de Chinese wet en soevereiniteit te respecteren, is het standpunt. Amnesty onderzocht het Nederlandse beleid ten aanzien van de bescherming van Chinese mensenrechtenverdedigers en voerde diverse acties voor hen.

Lees meer
© Amnesty International (foto: Karen Veldkamp)

Saudi-Arabië

Saudi-Arabië stond in 2016 aan het hoofd van een militaire coalitie die sinds maart 2015 bombardementen uitvoert in Jemen, met duizenden burgerslachtoffers tot gevolg. Volgens Amnesty-onderzoek pleegde de coalitie mogelijk oorlogsmisdaden, onder meer door gericht burgerdoelen aan te vallen. Amnesty’s politieke lobby richtte zich vooral op twee zaken: de Jemen-resolutie in de VN-Mensenrechtenraad en de onderdrukking van mensenrechtenverdedigers.

Lees meer
Turkse burgers schreeuwen naar soldaten die betrokken waren bij de arrestatie van vermeende coupplegers, op 16 juli 2016. De couppoging kostte aan meer dan 250 mensen het leven. De daarop uitgeroepen noodtoestand had een dramatische verslechtering van de mensenrechtensituatie in Turkije tot gevolg.
© Chris McGrath / Getty Images)

Turkije

De mensenrechtensituatie in Turkije verslechterde dramatisch na de mislukte coup op 15 juli 2016. Ruim 40 duizend mensen werden gearresteerd en meer dan 115 duizend ontslagen of geschorst. Tegen de meeste verdachten is geen aanklacht ingediend en velen kregen geen eerlijk proces. Amnesty Nederland zette zich samen met Amnesty Turkije in voor Turkse mensenrechtenverdedigers, en lobbyde namens hen om de aanwezigheid van EU-diplomaten bij rechtszaken te bewerkstelligen.

Lees meer
De Molukse activist Johan Teterissa in zijn cel in de Waiheru gevangenis op Ambon.
© Al Jazeera English

Indonesië

In Indonesië zaten in 2016 nog steeds tientallen gewetensgevangenen lange gevangenisstraffen uit, en werden onder meer leden van religieuze minderheden vervolgd. Vier mensen werden door de staat geëxecuteerd. Amnesty bleef zich inzetten voor waarheidsvinding en een einde aan de straffeloosheid rondom de grootschalige mensenrechtenschendingen in 1965 en de jaren daarna. In het rapport The Great Palm Oil Scandal bracht Amnesty grootschalige mensenrechtenschendingen op Indonesische palmolieplantages aan het licht, waaronder kinderarbeid.

Lees meer

Om te weten of we succesvol zijn als mensenrechtenorganisatie, is het essentieel dat we ons werk monitoren en evalueren. Kijk hier welke veranderingen we op het gebied van vrijheid van meningsuiting nastreven en hoe we die willen bereiken.

Lees meer