Mensenrechtenencyclopedie
© Flickr.com / CC / valerieroybal

Gezin en mensenrechten

De term ‘gezin’ (Engels: family) heeft niet alleen betrekking op het kerngezin, maar ook op andere verwanten of degenen die nauw bij een samenlevingsvorm betrokken zijn.

De VN-verdragen van 1966 noemen het gezin de natuurlijke en fundamentele eenheid van de samenleving. De verdragen garanderen onder meer het recht op het stichten en onderhouden van een gezin, bescherming van het gezin door de staat en bescherming tegen willekeurige inmenging.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt dat iedereen recht heeft op respect voor zijn gezinsleven, huis en correspondentierecht. Dit artikel is bijvoorbeeld aangehaald bij rechtszaken waarin vluchtelingen en migranten in Nederland vroegen om gezinshereniging.
De ouder heeft na scheiding in principe omgangsrecht met de kinderen, maar dit kan worden beperkt in het belang van het kind.

Zie ook het lemma over reproductieve rechten.